Chi bộ Trung tâm Tin học tỉnh


Đ/c Lê Châu Long
Bí thư 
 


 

 
   

Đ/c Nguyễn Văn Hiền
Phó Bí thư 
 
   

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Chi ủy viên