BCH Công đoàn CSTV Trung tâm Tin học tỉnh


 

Đ/c Nguyễn Thị Vân
Phó Chủ tịch
 
 

Đ/c Nguyễn Thái Dũng
Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương
Ủy viên

Đ/c Lê Hữu Nam
Ủy viên