Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 18/4/2018, Chi bộ Trung tâm Tin học tỉnh long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Dương Nguyễn Xuân Hiếu vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới.