Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao

(Web Quảng Trị) Ngày 27/7/2016, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở ban ngành, địa phương trong tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng, Phó, chuyên viên khối Nghiên cứu Tổng hợp và đại điện các Phòng, Ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Quang cảnh buổi tập huấn
Phần mềm Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao được thiết kế, lập trình để triển khai thực hiện Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Các chức năng phần mềm sẽ giúp cho lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo, công chức của Văn phòng UBND tỉnh giao việc và giám sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho các đơn vị Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã chủ trì thực hiện hoặc phối hợp thực hiện. Đồng thời cũng giúp cho lãnh đạo, công chức các đơn vị địa phương trong tỉnh báo cáo kết quả công việc mà UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị mình thực hiện.
Tại buổi tập huấn lần này, đồng chí Lê Châu Long, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh đã giới thiệu về chức năng, cách sử dụng phần mềm để áp dụng vào công việc hàng ngày của cán bộ, công chức.
Phát biểu tại buổi tập huấn đồng chí Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Bốn đã yêu cầu cán bộ, công chức của Văn phòng tìm hiểu ứng dụng phần mềm này vào để phục vụ cho công việc Theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở ban ngành, địa phương trong tỉnh trong thời gian tới.

 

Trung tâm tâm tin học tỉnh hướng dẫn các học viên sử dụng phần mềm
 
anh 3 1
Đồng chí Lê Châu Long, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh giới thiệu về chức năng, cách sử dụng phần mềm