Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị triển khai tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho CBCCVC huyện Gio Linh

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cải cách hành chính, UBND huyện Gio Linh đã phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn triển khai tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho CBCCVC huyện Gio Linh
Trong thời gian 2 ngày, gần 200 CBCCVC gồm Lãnh đạo và công chức UBND- HĐND huyện, Văn phòng UBND huyện và các xã thị trấn phòng ban trực thuộc UBND huyện Gio Linh đã được truyền đạt kiến thức và kỹ năng khai thác thông tin trong Hệ thống thông tin dành cho CBCCVC tỉnh Quảng Trị, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Trị, phần mềm chat và nhắn tin qua mạng QTchat, phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản qua mạng, khai thác tìm kiếm thông tin và văn bản trên trang Thông tin điện tử tỉnh và trang Công báo tỉnh,...
Được biết, thời gian qua, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên phối hợp với các sở, huyện để ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác ngày càng hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Bình