Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 10 năm 2016

        TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BÌNH XÉT THI ĐUA THÁNG 10 NĂM 2016
          Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTTH, ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc TTTH tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại A,B,C hàng tháng;
          Căn cứ Kết quả công việc đã hoàn thành trong tháng;
          Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh đánh giá xếp loại tháng như sau:
 
stt Họ và tên Kết quả công việc đã thực hiện Tồn tại Đánh giá Xếp loại
1.       Nguyễn Thanh Bình ·   Trên Trang TTĐT tỉnh:
+ Cập nhật textlink
+ Cập nhật kết quả quan trắc nước biển ven bờ
+ Đăng thông báo thông tin tuyển dụng của Sở Nội vụ
+ Đưa nội dung SSO HSCV cho các tài khoản của các đơn vị trực thuộc có cùng OU vào hoạt động
+ Cập nhật thuộc tính nổi bật của chuyên mục TTNB
+ Lập trình đọc và hiển thị xml HSCV của Trung tâm Tin học tỉnh
+ Tích hợp SSO cho phần mềm HSCV của Trung tâm Tin học tỉnh
+ Đăng thông báo thăm dò khoáng sản theo công văn của Sở TNMT
·   Làm việc với công ty Tân Dân:
+ setup 3 server và chuyển giao quyền quản trị để công ty Tân Dân cài đặt Cổng
+ Hướng dẫn cấu hình và cài đặt LDAP cho Cổng
+ phối hợp với Phòng CNTTTH để phân giải tên miền http://webthunghiemqt.quangtri.gov.vn/
+ chuyển CSDL user có pass LDAP
+ tổng hợp tài khoản LDAP để phân quyền và tiếp nhận tài liệu HDSD
+ trao đổi phương thức đăng nhập và thông báo lỗi đăng nhập trên Cổng
·   Tham gia tập huấn huyện Triệu Phong từ ngày 06/10 đến 08/10
·   Trao đổi với Viện Meekoong về Dự thảo thỏa thuận hợp tác
·   Dự thảo công văn BBT gửi UBND tỉnh về chuyển phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tiếp nhận trên chuyên mục.
·   Góp ý Dự thảo VB QPPL về Kiểm soát TTHC
·   Góp ý Kế hoạch thực hiện website Văn phòng
·   Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm của Phòng
·   Góp ý Kế hoạch thực hiện website Văn phòng
·   Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng BCVT – CNTT giai đoạn 2015 – 2020, định hướng 2030
·   Góp ý Công nghệ xây dựng Cổng XTĐT
·   Tham gia góp ý c/n, n/v Sở TT&TT
·   Tham gia bổ sung nội dung Báo cáo hoạt động của của Trung tâm phục vụ làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh
·   Tham gia bổ sung nội dung Slide giới thiệu Trung tâm phục vụ làm việc với đoàn công tác của VP UBCQ tỉnh Salavan
·   Phối hợp cài đặt website Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh
·   Cài đặt website thông tin Việt Kiều cho Sở Ngoại vụ
·   Trao đổi với CÔNG TY TRUYỀN THÔNG THỜI ĐẠI - TIME UNIVERSAL về công nghệ xây dựng Cổng TT XTĐT
·   Phối hợp đăng trang Dịch vụ công của tỉnh lên Cổng TTĐT Chính phủ
·   Tham gia đón tiếp làm việc và giao lưu với VP UBCQ tỉnh Salavan
Trang TTĐT tỉnh bị lỗi
stop services database PostgreSQL vào buổi tối.
Hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. A
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh ·   Bài: 6
·   Tin: 16
·   Ảnh: 23
·   Duyệt 42 tin KNTT
·   Biên tập và cập nhật 3 tin của CTV
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
3.       Lê Hữu Nam ·   Theo dõi, chỉnh sửa website thống kê thời gian xử lý văn bản của các đơn vị
·   Thiết kế website xã thị trấn huyện triệu phong (Thiết kế xong demo giao diện thị trấn Ái Tử)
·   Thiết kế website BQL Khu Kinh tế: thunghiem.quangtri.gov.vn
·   Thiết kế website Phòng GD Hải Lăng: pgdhailang.edu.vn
·   Chuyển giao, viết đề án cấu trúc website Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: bchquansu.quangtri.gov.vn
·   Thêm block đường dây nóng website Sở Nông nghiệp
·   Phối hợp với Triển vinades thiết kế website công bố theo dõi thực hiện nhiệm vụ lấy xml từ phần mềm theodoichidao.quangtri.gov.vn: Tên miền: giaoviec.quangtri.gov.vn
·   Thiết kế, lấy ý kiến website UBMTTQVN huyện thị: ubmtdongha.quangtri.gov.vn
·   Thiết kế website Xúc tiến đầu tư Quảng Trị (ipqt.quangtri.gov.vn)
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
4.       Trần Hồng Hà ·   Bài: 10
·   Tin: 23
·   Ảnh: 40
·   Biên tập và cập nhật 2 tin của CTV
·   Duyệt tin chuyên trang KNTT
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
  Hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. A+
5.       Trần Vân Anh ·   Bài: 6
·   Tin: 22
·   Ảnh: 37
·   Viết và Cập nhật thông tin Chuyên mục “Tiếp nhận và xử lý kiến nghị doanh nghiệp”: 14 file văn bản
·   Triển khai hợp đồng thiết kế website cho UBMTTQVN 09 huyện, thị xã
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. Có làm dịch vụ tăng nguồn thu A+
6.       Nguyễn Tiến Nhất ·   Bài: 10
·   Tin: 15
·   Ảnh: 40
·   Biên tập bản tin tổng hợp các hoạt động lãnh đạo UBND tỉnh hàng tuần
·   Thực hiện chuyên mục Điểm báo hàng ngày từ 30 đến 50 tin/ tuần
·   Biên tập, chỉnh sửa lại thông tin Bộ máy tổ chức
  Hoàn thành tốt các công việc được giao. A
 
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Đăng website Trung tâm;
- Lưu.
  TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình