Trang nhất » Ảnh

Hình ảnh hoạt động 33 photos | 2963 view

Tập huấn sử dụng CNTT huyện Hướng Hóa

Tập huấn sử dụng CNTT huyện Hướng Hóa

Tập huấn CBCVC Ban TĐKT tỉnh

Tập huấn CBCVC huyện Hải Lăng

Tập huấn sử dụng Trang thông tin Du lịch tỉnh

Họp báo cáo đầu tuần

Trung tâm THDL tỉnh

Tập huấn

Tập huấn

Tập huấn

Tập huấn

Làm việc tỉnh Savannakhet

Làm việc với tỉnh Savannakhet

Làm việc với tỉnh Savannakhet

Sửa chữa bảo trì máy tính

CB Trung tâm Tin học tỉnh sinh hoạt chuyên đề tháng 02/2016

Văn nghệ chào mừng HN CBCCVC, người lao động năm 2015

Văn nghệ chào mừng HN CBCCVC, người lao động năm 2015

Hội nghị CBCCVC, người lao động năm 2015

Giới thiệu Hệ thống thông tin dành riêng cho CBCC của tỉnh

Giới thiệu Hệ thống thông tin dành riêng cho CBCC của tỉnh

8/3/2016

Giới thiệu phần mềm

CT làm việc với Văn phòng UBND tỉnh ngày 31.3.2016

CT làm việc với Văn phòng UBND tỉnh ngày 31.3.2016

Kỷ niệm 13 năm ngày Thành lập Trung tâm Tin học tỉnh

Kỷ niệm 13 năm ngày Thành lập Trung tâm Tin học tỉnh

Kỷ niệm 13 năm ngày Thành lập Trung tâm Tin học tỉnh

Kỷ niệm 13 năm ngày Thành lập Trung tâm Tin học tỉnh

Họp Trung tâm ngày 13.6.2016

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới