Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Mô tả công việc phòng

Thống kê công việc phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh

Thứ hai - 09/06/2014 07:55
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
PHÒNG QUẢN LÝ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH
 
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 285/QĐ-VP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học tỉnh, Nhiệm vụ về quản lý Trang thông tin diện tử tỉnh Quảng Trị của Phòng Quản lý Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị được quy định: Thực hiện công tác quản lý, duy trì hoạt động, biên tập, cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của tỉnh (http://www.quangtri.gov.vn):
a) Quản trị và điều hành hoạt động Trang thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo cho Trang thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu
b) Tổ chức biên tập, cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của tỉnh theo đúng các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, của các Bộ nghành và của UBND tỉnh ban hành.
c) Tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:
- Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật;
- Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến;
- Cung cấp các thông tin và toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý.
d) Liên kết, tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến với trang thông tin điện tử của các đơn vị Sở, Ban ngành. UBND các huyện, thành phố, thị xã,
đ) Bảo trì, bảo dường, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa trang thông tín điện tử; đảm bảo đường truyền máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin.
e) Xây dựng, thực hiện kể hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, cập nhật và truy cập thông tin dành cho cán bộ, công chức trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.
 
* Chi tiết nhiệm vụ:
 
STT Công việc cụ thể Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm
1.             Xét thông qua các văn bản do nhân viên Phòng QL Trang TTĐT tỉnh trình Lãnh đạo Trung tâm xét duyệt Văn bản, báo cáo, tờ trình, đề xuất,… Tùy theo công việc
2.             Phân công, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của nhân viên Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Hoạt động có hiệu quả Phòng QL Trang TTĐT tỉnh - 1 Phòng
- 6 nhân viên
3.             Quản trị, biên tập, cập nhật thông tin cho Trang Thông tin điện tử tỉnh Tổ chức biên tập, cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh theo đúng các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, của các Bộ ngành và của UBND tỉnh ban hành
tin tức (tin bài, tin văn bản, thủ tục hành chính, tin multimedia) được cập nhật nhanh chóng, chính xác, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu.
- Hơn 500 tin bài
- Hơn 650.000 văn bản trên phần mềm hscv kết xuất ra xml
- Hơn 2300 thủ tục hành chính cấp Sở, huyện, xã
- Tin bài khắp nơi trong tỉnh, tin bài của Cộng tác viên, tin bài của các chuyên mục như Giới thiệu về tỉnh, Bộ máy tổ chức, Người dân cần biết, Hệ thống thông tin TTHC tỉnh, Trợ giúp pháp lý,... Tùy theo tình hình thực tế
4.             Quản lý hoạt động Trang Thông tin điện tử tỉnh Đảm bảo cho Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu - 01 Trang Thông tin điện tử tỉnh
5.             Quản lý hoạt động Trang Thông tin điện tử tỉnh của các đơn vị Đảm bảo cho các Trang Thông tin điện tử khác đang cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh bằng công nghệ Uportal, .Net, Nuke Viet,... hệ quản trị CSDL PostgreSQL, Access, SQL, My SQL,... hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu - Quản lý hoạt động hơn 60 trang thông tin điện tử của các đơn vị đang được cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
6.             Thực hiện các dịch vụ quảng cáo, quảng bá trên các Trang Thông tin điện tử tỉnh Duy trì và tăng chỉ số pagerank của Google, Alexa,.. của các Trang Thông tin điện tử đang cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đặc biệt là domain quangtri.gov.vn
Đặt Logo, banner, textlink, backlink, tăng pagerank,… của các đơn vị muốn quảng cáo, quảng bá lên các trang thông tin điện tử đang cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và của các trang thông tin điện tử đang cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh lên các trang thông tin điện tử khác
- Duy trì và tăng chỉ số pagerank của Google lên  mức 8
- Duy trì và tăng chỉ số pagerank của Alexa lên đến mức 500.000 đối với Quốc tế và 3000 đối với trong nước
- Việc đặt logo, banner, textlink,... tùy vào tình hình thực tế
7.             Tham gia Phân tích, thiết kế Trang Thông tin điện tử tỉnh, môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ, công chức của tỉnh Phân tích thiết kế hệ thống, phân tích cơ sỡ dữ liệu của Trang Thông tin điện tử tỉnh và môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ, công chức của tỉnh 01 Trang Thông tin điện tử tỉnh gồm:
+ 01 giao diện bên ngoài dành cho người dân
+ 01 giao diện bên trong dành cho cán bộ, công chức của tỉnh
- Tùy thuộc vào các module, các tính năng mở rộng, cập nhật, bổ sung mà có các bản Phân tích, thiết kế tương ứng
8.             Phụ trách chuyên mục Giới thiệu về tỉnh Cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ tin bài của chuyên mục Giới thiệu về tỉnh -Tất cả các thông tin giới thiệu về tỉnh như: tổng quan, thông tin quy hoạch, hiện trạng môi trường, các khu công nghiệp, các khu kinh tế, Hành lang Kinh tế Đông - Tây, danh thắng, di tích lịch sử, lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống, văn hóa - văn nghệ, văn hóa ẩm thực, bài ca, hình ảnh, thước phim, bản đồ hành chính tỉnh,… đều được cập nhật lên Trang Thông ti điện tử tỉnh
- Số lượng tin bài tùy vào công việc và tình hình thực tế
9.             Phụ trách chuyên mục Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ tin bài của chuyên mục Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Tất cả các thông tin về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh như: tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, fax, họ tên lãnh đạo, chức danh, địa chỉ email, số điện thoại,… đều được cập nhật lên Trang Thông ti điện tử tỉnh
- Số lượng tin bài tùy vào công việc và tình hình thực tế
10.        Tổ chức biên tập, cập nhật thông tin khắp nơi trong tỉnh Cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ tin bài Thông tin khắp nơi trong tỉnh Ít nhất 06 bài, 10 tin, 16 ảnh/ tháng
11.        Biên tập tin bài cho Trang Thông tin điện tử tỉnh Cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ tin bài cho Trang Thông tin điện tử tỉnh Ít nhất 06 bài, 10 tin, 16 ảnh/ tháng
12.        Phụ trách công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh hoạt động của Trung tâm lên các phương tiện thông tin đại chúng Truyền thông, quảng bá ngày càng rộng rãi hình ảnh hoạt động của Trung tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, để thông tin đến với các cơ quan, đơn vị, công chúng, các tỉnh thành trong nước, nước ngoài Giới thiệu tin bài hình ảnh hoạt động của Trung tâm lên báo giấy, báo điện tử ở địa phương, Đài PTTH địa phương, các tỉnh thành, các trang báo lớn trong nước, nước ngoài
13.        Phụ trách chuyên mục thủ tục hành chính Cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ các thủ tục hành chính cấp Sở, huyện, xã Theo dõi hơn 2300 thủ tục hành chính cấp Sở, huyện, xã hiện có để cập nhật chỉnh sửa, xóa, thêm khi có sự thay đổi, điều chỉnh
14.        Phụ trách chuyên mục Thông tin tiếp công dân, doanh nghiệp Cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin tiếp Công dân, doanh nghiệp Tùy vào tình hình thực tế
15.        Phụ trách chuyên mục Người dân cần biết Cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ tin bài của chuyên mục Người dân cần biết Tùy vào tình hình thực tế
16.        Phụ trách đội ngũ cộng tác viên cho Trang Thông tin điện tử tỉnh Duy trì số lượng đội ngũ cộng tác viên ổn định và chất lượng bài viết của đội ngũ cộng tác viên cao - Trung bình duy trì khoảng 10 CTV thường xuyên (Báo chí, truyền hình) với trung bình 04 - 05 tin, bài/tháng
- Trung bình duy trì khoảng 20 CTV không thường xuyên (các cơ quan, đơn vị) với trung bình 01 tin, bài/tháng
- Trung bình duy trì khoảng 05 CTV là khách mời (nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu và chuyên gia chuyên ngành) với trung bình 01 tin, bài/tháng
17.        Biên tập tin, hình ảnh video Cập nhật tin, hình ảnh video kịp thời, chính xác, đầy đủ, sống động Ít nhất 06 bài, 10 tin, 16 ảnh/ tháng
18.        Phụ trách quảng cáo, dịch vụ trên Trang Thông tin điện tử tỉnh Phụ trách khâu nối, liên hệ các đơn vị, các nhân có nhu cầu quảng cáo, quảng bá lên các Trang Thông tin điện tử đang cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh như thiết kế cài đặt website, phần mềm ứng dụng, đặt logo, banner, textlink, backlink, tăng pagerank,… Tùy vào công việc và tình hình thực tế
19.        Quản trị kỹ thuật của Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Đảm bảo cho Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu 01 Trang Thông tin điện tử với hơn 20000 lượt truy cập/ngày
20.        Quản trị kỹ thuật hoạt động của Hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức, viên chức Đảm bảo cho Hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức, viên chức trên Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu 01 Hệ thống với hơn 5000 tài khoản truy cập hơn 10000 lượt/ngày
21.        Quản trị kỹ thuật Hệ thống QT-chat
 
Đảm bảo cho Hệ thống QT-chat server và client hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu 01 Hệ thống với hơn 2000 tài khoản kết nối
22.        Quản trị kỹ thuật của Trang Thông tin điện tử tỉnh, của các đơn vị
 
Đảm bảo cho các trang thông tin điện tử khác đang cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh bằng công nghệ Uportal , .Net, Nuke Viet,... hệ quản trị CSDL PostgreSQL, Access, SQL, My SQL,... hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu - Hơn 60 trang thông tin điện tửcủa các đơn vị đang được cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
23.        Thiết kế đồ họa của các trang thông tin điện tử Đảm bảo tính thẩm mỹ, sống động, hài hòa, hợp lý, cân đối của các Trang Thông tin điện tử - Giao diện bên ngoài Trang Thông tin điện tử tỉnh
- Giao diện Hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức, viên chức
- Giao diện Hệ thống QT-chat
- Giao diện hơn 60 trang thông tin điện tử của các đơn vị đang được cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
- Giao diện hơn 60 trang hồ sơ công việc
- Giao diện trang thư điện tử
- Giao diện hơn 60 trang kinh tế - xã hội và các phần mềm ứng dụng khác
24.        Biên tập, cập nhật tin hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh Theo dõi, đưa tin ở các lĩnh vực được phân công: Văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch; Y tế, dân số gia đình trẻ em; Giáo dục đào tạo; Lao động thương binh xã hội; Quốc phòng an ninh; Phát thanh truyền hình, Thông tin truyền thông, Báo chí - Xuất bản; Giáo dục pháp luật, Thi hành án, Bổ trợ tư pháp; Thi đua Khen thưởng; Bảo hiểm xã hội; Chính sách xã hội; Quy chế dân chủ; Đối ngoại; Chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn; Các chương trình mục tiêu Quốc gia; Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Biên giới - Hải đảo; Tài nguyên - Môi trường; Đất đai; Thủy lợi; Thiên tai - Lũ lụt; Dịch bệnh; Hội Nạn nhân Chất độc da cam; Liên Hiệp hội KH&KT tỉnh; Tài chính; Ngân hàng; Thương mại; Doanh nghiệp; Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Xây dựng; Giao thông vận tải; Khu kinh tế, khu công nghiệp; Khoa học công nghệ; Tài nguyên khoáng sản; Điện lực; Các chương trình dự án đầu tư; Hoạt động doanh nghiệp; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; Đối ngoại; Kinh tế đối ngoại theo ngành, lĩnh vực được phân công; Xây dựng cơ bản; Điện... - 80 bài, 60 tin, 100 ảnh/năm
- Tối thiểu 6 bài, 10 tin, 16 ảnh/tháng
- Tối thiểu 01 bài, 03 tin, 04 ảnh/ tuần
25.        Biên tập, cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh Theo dõi, khai thác thông tin từ nhiều nguồn chính thống khác - Tối thiểu 48 bài, 48 tin và 96 ảnh/năm
- Tối thiểu 04 bài, 04 tin, 08 ảnh/tháng
- Tối thiểu 01 bài, 01 tin, 02 ảnh/tuần
26.        Biên tập, cập nhật tin bài cộng tác viên Biên tập, cập nhật những tin, bài ảnh cộng tác viên gửi về - Biên tập Cập nhật khoảng 20  tin bài/năm
- Biên tập cập nhật 04 - 05 tin bài/tháng
- Biên tập và cập nhật 01 - 02 tin bài/tuần
27.        Cập nhật thông tin tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh Chuyên mục tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh 01 chuyên mục
28.        Cập nhật thông tin quy hoạch, môi trường, khu kinh tế Chuyên mục thông tin quy hoạch, môi trường 01 chuyên mục
29.        Cập nhật thông tin đấu thầu Chuyên mục thông tin đấu thầu 01 chuyên mục
30.        Cập nhật thông tin trả lời công dân Tin trả lời công dân Toàn bộ thông tin trả lời công dân
31.        Cập nhật thông tin Trợ giúp pháp lý Tin  trợ giúp pháp lý Toàn bộ thông tin trợ giúp pháp lý
32.        Cập nhật văn bản của  UBND tỉnh và các đơn vị ban hành Văn bản Toàn bộ văn bản của UBND tỉnh và các đơn vị  ban hành
33.        Cập nhật thông tin báo cáo tình hình kinh tế xã hội Văn bản 12 văn bản/năm
34.        Cập nhật thông tin người dân cần biết (lịch cắt điện, giờ tàu xe, ...) Tin 600 tin/năm
35.        Cập nhật văn bản Y sao Văn bản Khoảng 100 - 130 văn bản/năm
36.        Biên tập tin video Sản xuất tin video - 216 tin video/năm đầu
- Từ 15 - 20 tin video
- Từ 04 - 05 tin video
37.        Cập nhật thông tin di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội Viết bài giới thiệu - Từ 02 - 05 bài giới thiệu
38.        Cài đặt phần mềm Trang Thông tin điện tử của tỉnh  Trang Thông tin điện tử của tỉnh - Số lần cài đặt tùy vào công việc và tình hình thực tế
- 01 Trang thông tin điện tử của tỉnh
39.        Cài đặt phần mềm trang thông tin điện tử của các đơn vị  Trang thông tin điện tử của  các đơn vị - Số lần cài đặt tùy vào công việc và tình hình thực tế
- Hơn 60 Trang thông tin điện tử của  các đơn vị
40.        Cài đặt phần mềm lịch tuần của các đơn vị
         
 Phần mềm lịch tuần - Số lần cài đặt tùy vào công việc và tình hình thực tế
- Hơn 10 Phần mềm lịch tuần của các đơn vị
41.        Cài đặt phần mềm thông báo của các đơn vị Phần mềm thông báo của các đơn vị - Số lần cài đặt tùy vào công việc và tình hình thực tế
- Hơn 10 Phần mềm thông báo của các đơn vị
42.        Cài đặt phần mềm kết xuất văn bản ban hành của các đơn vị Phần mềm kết xuất văn bản ban hành của các đơn vị được kết xuất liên tục, ổn định, chính xác - Hơn 60 đơn vị
- Mỗi đơn vị kết xuất gần 10 url xml hscv như indoc.xml, outdoc.xml, indocfull.xml, bc_xlvb.xml, bc_chamxlvb.xml…
43.        Quản trị kỹ thuật Trang Thông tin điện tử của tỉnh
 
Duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử tỉnh
 
 01 Trang Thông tin điện tử tỉnh với 01 giao diên bên ngoài và 01 giao diện bên trong
44.        Quản trị kỹ thuật các trang web các đơn vị trong tỉnh Nâng cấp, bảo trì, bão dưỡng và duy trì hoạt động trang web các đơn vị trong tỉnh Hơn 60 trang thông tin điện tử của  các đơn vị
45.        Thiết kế, lập trình giao diện bên ngoài Trang Thông tin điện tử tỉnh Đảm bảo tính thẩm mỹ, sống động, hài hòa, hợp lý, cân đối của giao diện bên ngoài Trang Thông tin điện tử tỉnh 01 giao diên bên ngoài của Trang Thông tin điện tử tỉnh
46.        Thiết kế, lập trình giao diện bên trong của Trang Thông tin điện tử tỉnh Đảm bảo tính thẩm mỹ, sống động, hài hòa, hợp lý, cân đối của giao diện bên trong Trang Thông tin điện tử tỉnh 01 giao diên bên trong của Trang Thông tin điện tử tỉnh
47.        Thiết kế, lập trình  giao diện trang thông tin điện tử các đơn vị Đảm bảo tính thẩm mỹ, sống động, hài hòa, hợp lý, cân đối của trang thông tin điện tử các đơn vị Hơn 60 giao diên trang thông tin điện tử các đơn vị
48.        Cài đặt Hệ thống QT-chat Phần mềm thống QT-chat hoạt động ổn định - 01 phiên bản server
- Phiên bản client cho người sử dụng
49.        Thiết kế multimedia (logo, banner, flash,…) Multimedia (logo, banner, flash,…)
 
Tùy vào công việc và tình hình thực tế
50.        Backup, lưu trữ, đồng bộ cơ sở dữ liệu và mã nguồn của các trang thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu và mã nguồn được Backup, lưu trữ, đồng bộ thường xuyên đảm bảo chính xác, toàn vẹn dữ liệu 01 lần/ngày đối với tất cả Trang Trang Thông tin điện tử tỉnh, trang web các đơn vị, Hệ thống QT-chat
51.        Tham gia Đào tạo - Tập huấn Đào tạo - Tập huấn cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh khai thác có hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu, các thông tin hiện có trên mạng tin học diện rộng của tỉnh và hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh Tùy vào công việc và tình hình thực tế
52.        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc  phân công  Hoàn thành các nhiệm vụ được giao - Tùy vào công việc và tình hình thực tế
53.        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao  Hoàn thành các nhiệm vụ được giao - Tùy vào công việc và tình hình thực tế

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 27 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn