Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Mô tả công việc cá nhân

Ông Lê Châu Long

Ông Lê Châu Long

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hiền

Ông Nguyễn Văn Hiền

Chức vụ: Phó giám đốc

Bà Trần Hồng Hà

Bà Trần Hồng Hà

Chức vụ: Biên tập viên Trang thông tin điện tử tỉnh

Bà Phạm Mỹ Hạnh

Bà Phạm Mỹ Hạnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng QL Trang TTĐT tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Tiến Nhất

Ông Nguyễn Tiến Nhất

Chức vụ: Biên tập viên Trang thông tin điện tử tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Phó trưởng phòng Công báo

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Chức vụ: Phó trưởng phòng Công báo

Ông Lê Hữu Nam

Ông Lê Hữu Nam

Chức vụ: Thiết kế đồ họa

Ông Dương Nguyễn Xuân Hiếu

Ông Dương Nguyễn Xuân Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên phòng CNTTTH

Bà Nguyễn Thị Vân

Bà Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin tổng hợp

Ông Nguyễn Thái Dũng

Ông Nguyễn Thái Dũng

Chức vụ: Kế toán