Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT-TH báo cáo đánh giá xếp hạng ABC tháng 6 năm 2018

Thứ hai - 09/07/2018 16:32
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
         Phòng CNTT-TH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đông Hà, ngày 09 tháng 7 năm 2018
 
 
                       BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 06/2018
 
Thời gian: vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 09  tháng 7 năm 2018, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp  tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 6 năm 2018.
Địa điểm: Phòng CNTT-TH
Thành phần tham dự: Viên chức phòng  
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                     Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 6 năm 2018, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng Ghi chú
1 Lâm Công Tuấn 95 A  
2 Nguyễn Thái Dũng 90 A+  
3 Dương Nguyễn Xuân Hiếu 95 A  Lỗi các đơn vị Sở NNPTNT
4 Nguyễn Thị Vân 95 A+  
5  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 90 A+  
7  Trương Công Minh   A  Lái xe an toàn

Tải file tự đánh giá tại đây

CHỦ TỌA
 
(Đã ký)
 
Lâm Công Tuấn
THƯ KÝ
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Vân
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn