Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT-TH báo cáo đánh giá xếp hạng ABC tháng 02 năm 2018

Thứ năm - 08/03/2018 23:11
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
         Phòng CNTT-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đông Hà, ngày 09 tháng 03 năm 2018
 
 
                          BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 01/2018
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09  tháng 03 năm 2018, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp  tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 02 năm 2018.
Địa điểm: Phòng CNTT-TH
Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ viên chức phòng  
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 01 năm 2018, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng Ghi chú
1 Lâm Công Tuấn 100 A+  
2 Nguyễn Thái Dũng 95 A+  
3 Dương Nguyễn Xuân Hiếu 95 A+  
4 Nguyễn Thị Vân 95 A+  
5  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 100 A+  
7  Trương Công Minh   A  Lái xe an toàn

(Nội dung kết quả chấm điểm thi đua tháng 2/2018 kèm theo)CHỦ TỌA
 
(Đã ký)
 
Lâm Công Tuấn
THƯ KÝ
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Vân

Tác giả bài viết: Lâm Công Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn