Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng Công nghệ Thông tin - TH đánh giá xếp loại ABC tháng 8 năm 2016

Chủ nhật - 27/11/2016 21:10
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
 PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
Số: 08/BB-TTTH

BIÊN BẢN

Đánh giá công tác tháng 8 năm 2016

 
Thời gian: vào lúc 10h30’, ngày 30 tháng 8 năm 2016
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                   Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                    Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 8 năm 2016; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
 

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
+ Theo dõi, quản lý TTTHDL tỉnh;
+ Phân giải tên miền
+ Theo dõi, Cấu hình kết nối Liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với Chính phủ trên đường truyền chuyên dụng của các cơ quan Đảng,
+ Cài đặt máy chủ
+ Cài đặt phần mềm theo dõi chỉ đạo
+ Nâng cấp PM HSCV
+ Theo dõi, phối hợp triển khai họp trực tuyến
+ Tham gia thiết kế sơ đồ phòng làm việc trụ sở mới; triển khai mạng LAN tòa nhà mới
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
- Dự thảo văn bản Trung tâm
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn; (Đăng ký người dùng Email; HSCV;… hỗ trợ Cán bộ CC,VC tỉnh sử dụng hệ thống PM HSCV; Email; hệ thống dành cho CB,CC,VC tỉnh…)
- Cấu hình người dùng vào PM HSCV cho huyện Gio Linh, TX Quảng Trị, Triệu Phong
- Theo dõi cập nhật hệ thống  Đôn đốc, chỉ đạo của Chính Phủ.
- Theo dõi cấu hình người dùng hệ thống Theo dõi chỉ đạo.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Phụ trách Cổng Giao tiếp DVC trực tuyến tỉnh
- Đi làm muộn (có con nhỏ)
B B
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
+ Theo dõi hệ thống thông tin tại TTTHDL
+ Phân giải tên miền
+ Cài đặt máy chủ
+ Hỗ trợ người dùng sử dụng Email, HSCV
+ Theo dõi, sao lưu dữ liệu hệ thống PM HSCV của tỉnh
+ Nâng cấp PM HSCV các đơn vị
+ Phối hợp VNPT triển khai họp trực tuyến
+ Hỗ trợ kỹ thuật
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
(Kế toán; thanh toán các khoản thu, chi)
A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
+ Hỗ trợ người dùng
+ Triển khai dịch vụ
A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao
+ Lái xe an toàn
A A
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.    
                    Thư ký                                                           Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                           Lâm Công Tuấn
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn