Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT - Tổng hợp: Đánh giá xếp loại công việc tháng 01 năm 2017

Thứ năm - 02/03/2017 14:54
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
 PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

BIÊN BẢN

Đánh giá công tác tháng 01 năm 2017

 
Thời gian: vào lúc 10h30’, ngày 31 tháng 01 năm 2017
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                      Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 01 năm 2017; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
 

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
+ Theo dõi, quản lý TTTHDL tỉnh;
+ Phân giải tên miền
+ Theo dõi, Cấu hình kết nối Liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với Chính phủ trên đường truyền chuyên dụng của các cơ quan Đảng,
+ Cài đặt máy chủ
+ Cài đặt phần mềm theo dõi chỉ đạo
+ Nâng cấp PM HSCV
+ Theo dõi, phối hợp triển khai họp trực tuyến
+ Tham gia thiết kế sơ đồ phòng làm việc trụ sở mới; triển khai mạng LAN tòa nhà mới
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
- Dự thảo văn bản Trung tâm
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn; (Đăng ký người dùng Email; HSCV;… hỗ trợ Cán bộ CC,VC tỉnh sử dụng hệ thống PM HSCV; Email; hệ thống dành cho CB,CC,VC tỉnh…)
- Hỗ trợ người dùng hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của tỉnh
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Phụ trách Cổng Giao tiếp DVC trực tuyến tỉnh
- Thỉnh thoảng còn đi làm muộn
B B
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
+ Theo dõi hệ thống thông tin tại TTTHDL
+ Phân giải tên miền
+ Cài đặt máy chủ
+ Hỗ trợ người dùng sử dụng Email, HSCV
+ Theo dõi, sao lưu dữ liệu hệ thống PM HSCV của tỉnh
+ Nâng cấp PM HSCV các đơn vị
+ Phối hợp cài đặt mail dự phòng
+ Phối hợp VNPT triển khai họp trực tuyến
+ Hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
(Kế toán; thanh toán các khoản thu, chi)
A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
+ Hỗ trợ người dùng
+ Triển khai dịch vụ
Đi làm đúng giờ
A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao
+ Lái xe an toàn
A A
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
                       Thư ký                                                        Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                             Lâm Công Tuấn
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn