Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 9 năm 2017

Thứ ba - 24/10/2017 04:22
        TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BÌNH XÉT THI ĐUA THÁNG 9 NĂM 2017
 
          Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTTH, ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc TTTH tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại A,B,C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh;
          Căn cứ Kết quả công việc đã hoàn thành trong tháng và bảng tự chấm điểm của từng cá nhân;
          Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh đánh giá xếp loại tháng như sau:
 
stt Họ và tên Xếp loại Ghi chú
1.       Nguyễn Thanh Bình A Có bảng chấm điểm chi tiết kèm theo.
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh A
3.       Lê Hữu Nam A+
4.       Trần Hồng Hà B
5.       Trần Vân Anh A
6.       Nguyễn Tiến Nhất A+
 
 
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Đăng website Trung tâm;
- Lưu.
  TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn