Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT-TH báo cáo đánh giá xếp hạng ABC tháng 01/2018

Thứ năm - 08/02/2018 11:07
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Phòng CNTT-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                        Đông Hà, ngày 08 tháng 02 năm 2018
 
 
                                                                            BIÊN BẢN 
                                           HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 01/2018
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08  tháng 02 năm 2018, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp  tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 01 năm 2018.
Địa điểm: Phòng CNTT-TH
Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ viên chức phòng  
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn          Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng.
Thư ký: Nguyễn Thị Vân

I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 01 năm 2018, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên
Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng Ghi chú
1 Lâm Công Tuấn 95 A  
2 Nguyễn Thái Dũng 95 A  
3 Dương Nguyễn Xuân Hiếu 95 A  
4 Nguyễn Thị Vân 95 A  
5  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 95 A  
6  Trương Công Minh 90 A Lái xe an toàn

(Nội dung kết quả chấm điểm thi đua tháng 1/2018 kèm theo)   CHỦ TỌA
 
  (Đã ký)
 
Lâm Công Tuấn
THƯ KÝ
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Vân
 

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn