Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Phần mềm quản lý văn bản và HSCV

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Thứ ba - 29/09/2015 07:41
Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

I. TÍNH NĂNG NỔI BẬT TRÊN DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN CỦA CHÚNG TÔI
 
Phần mềm QLVB&HSCV được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành công tác hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp
Sử dụng phần mềm quản lý văn bản giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có thể soạn thảo văn bản, nhận văn bản và gửi nhận văn bản một cách dễ dàng và nhanh chóng nhằm thực hiện các hoạt động thông tin, giao dịch của mình.
 
Phần mềm hỗ trợ các nghiệp vụ sau:
1. Gửi và nhận văn bản qua mạng 
2. Cập nhật, phân phối văn bản qua mạng 
3. Lập hồ sơ, phiếu trình xử lý văn bản quang mạng
4. Lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm văn bản đi đến trên mạng
5. In sổ công văn đi và công văn đến
6. Tổng hợp thông tin về văn bản đến và đi
7. Gửi nhận thông báo trong nội bộ đơn vị 
 
II. MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN, ĐỘ TIN CẬY VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG PHẦN MỀM
 
Phần mềm đã được phát triển và triển khai đồng bộ cho tất cả các đơn vị sở ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trấn, các cơ quan TW đóng trên địa bàn và một số Doanh nghiệp.
  Một số thông tin cơ bản về việc ứng dụng hàng ngày trên hệ thống phần mềm QLVB&HSCV tại tỉnh Quảng trị:
- Số lượng các đơn vị được cài đặt và sử dụng: 360 đơn vị
- Số lượng người truy cập sử dụng phần mềm: 500 người/ngày
- Tổng số văn bản được cập nhật và trao đổi hàng ngày: trên 1000 văn bản /ngày
- Dữ liệu phát sinh do phần mềm tạo ra hàng năm: 5TB dữ liệu/năm/các đơn vị

III. MÔ HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN SỬ DỤNG TẠI MỖI ĐƠN VỊ:
 

IV. MÔ HÌNH GỬI NHẬN VĂN BẢN  QUA MẠNG:
 

V. CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VÀO THỰC TẾ
 
- UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
Gồm 10 đơn vị
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Gồm18 đơn vị
- Co quan thu?c UBND t?nh
Gồm 4 đơn vị
- Mặt trận và các tổ chức Hội
Gồm 7 đơn vị
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh
Gồm 8 đơn vị
- UBND các xã, phường, thị trấn
Trên 300 đơn vị
- Các doanh nghiệp
Gồm 11 đơn vị.

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết