Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Công báo điện tử tỉnh Quảng Trị

Công báo tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Công báo tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 và được sát nhập vào Trung tâm Tin học tỉnh theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị.