Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá xếp loại ABC tháng 9 năm 2015 - phòng CNTT-TH

Thứ hai - 26/10/2015 08:52
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
    Số: 09/BB-TTTH

                                                      BIÊN BẢN

                                Đánh giá công tác tháng 9 năm 2015

 
Thời gian: vào lúc 10h00’, ngày 30 tháng 9 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                  Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 9 năm 2015; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn;
- Theo dõi và hỗ trợ tình hình GNVB,xml, lịch tuần của các đơn vị sử dụng PM QLVB và HSCV;
- Trong tháng có nghỉ phép 1 ngày
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Theo dõi và quản trị hệ thống Thư điện tử tỉnh.
- Trong tháng có nghỉ phép 1 ngày
A A
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Đảm bảo thời gian làm việc
- Trong tháng nghỉ 0.5 ngày phép
A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Cần nâng cao và chủ động hơn hơn nữa trong công tác dịch vụ
- Trong tháng nghỉ 04 ngày phép
B B
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao A A
 
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
                    Thư ký                                                           Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                                      Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn