Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 02 năm 2016

Thứ hai - 04/04/2016 08:14

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG QL CÔNG BÁO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                     Đông Hà, ngày 02 tháng 3 năm 2016

 
BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 02/2016
 
Thời gian: vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 02 tháng 3 năm 2016, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 02 năm 2016.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTTH  ngày 26/3/2015 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 02 năm 2016 như sau:
 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Về thời gian làm việc: Làm ít ngày công do nghỉ lễ, tết
B
2 Nguyễn Thị Thùy Dương - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Về thời gian làm việc: Làm ít ngày công do nghỉ lễ, tết
B
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Về thời gian làm việc: Làm ít ngày công do nghỉ lễ, tết
B
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.


                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                                                              

              Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương

 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn