Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 10 năm 2015

Thứ hai - 09/11/2015 08:43

                                  TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      PHÒNG QL CÔNG BÁO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       

                                                                     Đông Hà, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 
BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 10/2015
 
Thời gian: vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 06 tháng 11 năm 2015, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 10 năm 2015.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTTH  ngày 26/3/2015 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định
đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị,
Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 10 năm 2015 như sau:

 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Về thời gian làm việc: Nghỉ phép quá 02 ngày
B
2 Nguyễn Thị
Thùy Dương
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Cập nhập và thanh toán textlink.
- Về thời gian làm việc: Đảm bảo thời gian làm việc
A
3 Nguyễn Thị
Thanh Nhàn
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Về thời gian làm việc: Đảm bảo thời gian làm việc
A
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                                                              

        Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn