Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT-Tổng hợp đánh giá xếp loại ABC tháng 6 năm 2016

Thứ hai - 15/08/2016 08:16
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       

      Số: 06/BB-TTTH

                                                     BIÊN BẢN

                             Đánh giá công tác tháng 6 năm 2016

 
Thời gian: vào lúc 10h30’, ngày 30 tháng 6 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                  Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 6 năm 2016; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
 

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
+ Theo dõi, quản lý TTTHDL tỉnh;
+ Phân giải tên miền
+ Cấu hình kết nối Liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với Chính phủ trên đường truyền chuyên dụng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (tại Quảng Trị); cấu hình gửi nhận từ CP về TTTHDL QT -> VPN -> VDC3 và ngược lại
+ Nâng cấp, cài đặt PM HSCV
+ Theo dõi, phối hợp triển khai họp trực tuyến
+ Tham gia thiết kế sơ đồ phòng làm việc trụ sở mới
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
- Dự thảo văn bản Trung tâm
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn; (Đăng ký người dùng Email; HSCV;… hỗ trợ Cán bộ CC,VC tỉnh sử dụng hệ thống PM HSCV; Email; hệ thống dành cho CB,CC,VC tỉnh…)
- Trong tháng có nghỉ 05 ngày chăm con nằm viện
A B
(nghỉ 05 ngày trong tháng)
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nghiên cứu hệ thống Dịch vụ công trực tuyến
- Trong tháng có nghỉ 7 ngày sau sinh
- Đi làm muộn (có con nhỏ)
B B
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
+ Theo dõi hệ thống thông tin tại TTTHDL
+ Phân giải tên miền
+ Hỗ trợ người dùng sử dụng Email, HSCV
+ Theo dõi, sao lưu dữ liệu hệ thống PM HSCV của tỉnh
+ Cài đặt phần mềm HSCV
+ Phối hợp VNPT triển khai họp trực tuyến
+ Hỗ trợ kỹ thuật Văn phòng UBND tỉnh; các đơn vị trong tỉnh
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
(Kế toán; thanh toán các khoản)
A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
+ Hỗ trợ người dùng
+ Triển khai dịch vụ
A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao
+ Lái xe an toàn
A A
 
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
                    Thư ký                                                           Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                                      Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn