Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng QL Công báo - đánh giá xếp loại ABC tháng 6 năm 2016

Thứ hai - 11/07/2016 10:28
                                                     

TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG QL CÔNG BÁO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       
     
 

   Đông Hà, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 
BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 6/2016
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 11 tháng 7 năm 2016, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 6 năm 2016.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTTH  ngày 26/3/2015 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 6 năm 2016 như sau:
 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Tham gia lớp bồi dưỡng an ninh quốc phòng tốt nghiệp loại xuất sắc
- Đảm bảo thời gian làm việc
A+
2 Nguyễn Thị
Thùy Dương
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A
3 Nguyễn Thị
Thanh Nhàn
- Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
A

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày.


                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                                                              

              Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương

 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn