Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT-Tổng hợp đánh giá xếp loại ABC tháng 4 năm 2016

Thứ hai - 20/06/2016 09:04
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Số: 04/BB-TTTH

                                                  BIÊN BẢN
                           
Đánh giá công tác tháng 4 năm 2016

 
Thời gian: vào lúc 10h30’, ngày 5 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                  Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2016; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
 

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá chung Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
+ Theo dõi, quản lý TTTHDL tỉnh;
+ Phân giải tên miền
+ Cấu hình kết nối Liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với Chính phủ) (kết nối qua mạng Internet)
+ Cài đặt; hướng dẫn cài đặt, cấu hình PM HSCV các đơn vị thuộc  TX Quảng Trị
+ Tham gia thiết kế sơ đồ phòng làm việc trụ sở mới
+ Cài đặt PM HSCV UBND TX Quảng Trị
- Quản lý công tác chung của phòng CNTT-TH
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn; (Đăng ký người dùng Email; HSCV;… hỗ trợ Cán bộ CC,VC tỉnh sử dụng hệ thống PM HSCV; Email; hệ thống dành cho CB,CC,VC tỉnh…)
+ Cấu hình người dùng PM HSCV cho các đơn vị trực thuộc TX Quảng Trị
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nghỉ sinh    
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
+ Cài đặt PM HSCV; cấu hình gửi nhận VB các đơn vị thuộc UBND TX Quảng Trị
+ Theo dõi hệ thống thông tin tại TTTHDL
+ Phân giải tên miền
+ Hỗ trợ người dùng sử dụng Email, HSCV
+ Theo dõi, sao lưu dữ liệu hệ thống PM HSCV của tỉnh
+ Phối hợp triển khai họp Trực tuyến
+ Hỗ trợ kỹ thuật
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
5 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Chưa đảm bảo thời gian làm việc.
B B
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
+ Hỗ trợ người dùng
+ Triển khai dịch vụ
A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao
+ Lái xe an toàn
A A
 
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
                    Thư ký                                                                                       Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                                                     Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn