Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT-TH Báo cáo đánh giá xếp loại tháng 4 năm 2017

Thứ tư - 24/05/2017 08:32
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Phòng CNTT-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đông Hà, ngày 10 tháng 5 năm 2017
 

BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 04/2017
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10  tháng 05 năm 2017, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp  tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 04 năm 2017.
Địa điểm: Phòng CNTT-TH
Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ viên chức phòng  
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn           Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 04 năm 2017, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng Ghi chú
1 Lâm Công Tuấn 82 A  
2 Nguyễn Thái Dũng 95 A+  
3 Dương Nguyễn Xuân Hiếu 85 A  
4 Nguyễn Thị Vân 85 A  
5  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 85 A  
6  Trịnh Minh Quyết 82 A  
7  Trương Công Minh   A  

(Nội dung kết quả chấm điểm thi đua tháng 4/2017 kèm theo)CHỦ TỌA
 
(Đã ký)
 
Lâm Công Tuấn
THƯ KÝ
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Vân
 

Tác giả bài viết: Phòng CNTT-TH

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn