Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng CNTT-TH Đánh giá xếp loại công việc tháng 03 năm 2017

Thứ năm - 13/04/2017 15:37
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
        Phòng CNTT-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Đông Hà, ngày 10 tháng 04 năm 2017
 
 
                                BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 03/2017
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10  tháng 04 năm 2017, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp  tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 03 năm 2017.
Địa điểm: Phòng CNTT-TH
Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ viên chức phòng  
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn          Chức vụ: PGĐ, Trưởng phòng.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Công nghệ thông tin – Tổng hợp tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 03 năm 2017, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng Ghi chú
1 Lâm Công Tuấn 90 A  
2 Nguyễn Thái Dũng 90 A  
3 Dương Nguyễn Xuân Hiếu 90 A  
4 Nguyễn Thị Vân 80 A  
5  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 80 B Đi làm muộn nhiều lần
6  Trịnh Minh Quyết 85 A  
7  Trương Công Minh 80 A Lái xe an toàn

File đính kèm phiếu đánh giá 

      CHỦ TỌA
 
      (Đã ký)
 
Lâm Công Tuấn
     THƯ KÝ
 
     (Đã ký)
 
Nguyễn Thị Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn