Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng QL Công báo: Kết quả thi đua tháng 3/2017

Thứ ba - 11/04/2017 14:04
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Phòng QL Công báo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đông Hà, ngày 02 tháng 04 năm 2017
 
 
BIÊN BẢN 
HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 03/2017
 
Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 02 tháng 04 năm 2017, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 03 năm 2017.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTTH  ngày 10/10/2016 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 03 năm 2017, kết quả như sau:
 
TT Họ và tên Số điểm
trong tháng
Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền 100 A+
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 90 A
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 90 A

(Nội dung kết quả chấm điểm thi đua tháng 3/2017 kèm theo)


CHỦ TỌA
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Hiền
THƯ KÝ
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Thùy Dương
 
 
 
KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA THÁNG 3/2017
Phòng QL Công báo
 
TT Tên tiêu chuẩn Thang điểm 100 Điểm trừ/1 lần vi phạm Tên VC
Đ/c
Hiền
Đ/c
Dương
Đ/c
Nhàn
I Chấp hành kỷ luật 50   50 30 40
  Các vi phạm bị trừ điểm          
1 Làm việc riêng trong giờ hành chính, sử dụng tài sản chung không đúng mục đích; không giữ gìn tài sản công, gây lãng phí cơ sở vật chất như: điện, giấy in, văn phòng phẩm…   05      
2 Vi phạm nếp sống văn hóa nơi công sở như: không mặc đồng phục đúng quy định, mất vệ sinh môi trường, nói chuyện riêng làm mất trật tự…   05      
3 Đi làm muộn sau 15 phút theo giờ quy định mà không báo cáo hoặc để Lãnh đạo Trung tâm gọi điện nhắc nhở không có lý do chính đáng   05   - 20
(Đi muộn 04 lần)
-10
(Đi muộn 02 lần)
4 Bỏ vị trí làm việc hoặc đi ra ngoài cơ quan quá 45 phút không báo cáo   05      
5 Tự ý nghỉ làm việc 01 buổi trở lên không báo cáo          
6 Nghỉ phép có việc riêng báo cáo muộn (trừ các trường hợp đột xuất có lý do chính đáng)   05      
7 Không tham gia một trong các hoạt động mà Lãnh đạo yêu cầu như tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể, tiếp đón đoàn khách đến làm việc   05      
8 Không có tinh thần phối hợp trong công việc   05      
9 Báo cáo thông tin không kịp thời, không chính xác   05      
10 Gây mất đoàn kết nội bộ và làm lộ lọt thông tin nội bộ ra ngoài   10      
II Trách nhiệm và nhiệm vụ công việc được giao 50   50 50 50
  Các vi phạm bị trừ điểm          
1 Không chấp hành sự phân công các công việc của lãnh đạo đơn vị   10      
2 Không hoàn thành nhiệm vụ được giao   10      
3 Chất lượng công việc được giao không đảm bảo về mặt thời gian   05      
4 Để xảy ra sai sót chuyên môn, nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến uy tính của Trung tâm   15      
5 Có ý kiến phản ánh không tốt: về chất lượng, tinh thần, thái độ làm việc, phục vụ   10      
III Điểm thành tích Điểm cộng/1 lần tính Điểm cộng/1 lần tính
  Các phạm vi được cộng thêm điểm        
1 Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể 10 0 0 0
2 Có sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm - có hiệu quả cao trong công việc 10 0 0 0
3 Làm tốt các dịch vụ - đem lại hiệu quả cao 10 0 10
(Textlink)
0
4 Trong tháng, đối với những công việc được chỉ đạo giải quyết đột xuất, yêu cầu gấp và đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định 10 0 0 0
5 Đảm nhận thêm công việc do yêu cầu chung của cơ quan, đơn vị 10 0 0 0
  Tổng số điểm   100 90 90
               
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn