Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Mô tả công việc cá nhân

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Thứ năm - 03/04/2014 10:37
Chức vụ: Phó trưởng phòng Công báo
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương


Stt Tên công việc Mô tả cụ thể Ghi chú
1 Giao và theo dõi nhiệm vụ trong hệ thống Theo dõi chỉ đạo của tỉnh
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/
- Hàng ngày vào phần mềm: Theo dõi chỉ đạo của tỉnh để giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.
- Hàng ngày vào phần: Nhiệm vụ đã hoàn thành để theo dõi từng nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàn thành chậm của các đơn vị.
-> Mở từng nhiệm vụ ra để xem có đính kèm file không?
-> Mở file ra để xem file đính kèm nội dung có đúng không?
-> Có văn bản gia hạn nhiệm vụ không?
Ghi thông tin từng nhiệm vụ vào file theo dõi lưu trữ.
 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
BÁO CÁO TUẦN: Sáng thứ 2 hàng tuần, gửi mail cho Chánh Văn phòng theo Công văn số 39/VP-TH ngày 22/01/2021.
 
BÁO CÁO THÁNG:
=> Cuối tháng, tập hợp lại thông tin và gửi Công văn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, TTCP, UBND tỉnh, CT UBND giao trong tháng cho Văn phòng, gồm có:
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao trong tháng;
(có biểu mẫu đính kèm)
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh giao trong tháng, biểu mẫu đính kèm là:
+ Chi tiết NV đã hoàn thành
+ Chi tiết NV hoàn thành chậm
+ Chi tiết NV đã quá hạn
 
BÁO CÁO ĐỘT XUẤT:
Theo yêu cầu của Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Trung tâm, Chị Hạnh tổng hợp.
 
2 Theo dõi và cập nhập nhiệm vụ Chính phủ giao cho tỉnh
https://vpchinhphu.vn/
- Hàng ngày, mở phần mềm giao việc của Chính phủ ra để xem có nhiệm vụ gì giao cho tỉnh Quảng Trị không?
Nếu có: Chuyển cho chị Hạnh tổng hợp để chị gửi cho chuyên viên lĩnh vực đó thực hiện.
- Cập nhập nội dung kết quả nhiệm vụ Chính phủ giao cho tỉnh đã hoàn thành vào trang giao nhiệm vụ của Chính phủ, báo cáo Văn phòng Chính phủ.
(lấy thông tin từ chị Hạnh tổng hợp, các chuyên viên phụ trách…)
 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
BÁO CÁO TUẦN: Sáng thứ 2 hàng tuần, gửi mail cho Chánh Văn phòng về các nhiệm vụ của Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Trị theo Công văn số 39/VP-TH ngày 22/01/2021.
 
BÁO CÁO ĐỘT XUẤT:
Theo yêu cầu của Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Trung tâm, Chị Hạnh tổng hợp.
 
3 Cập nhập thông tin Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL của tỉnh
http://layykienvb.quangtri.gov.vn/
Cập nhập khi có dự thảo gửi đến  
4 Nhập thông tin lên chuyên mục: Chính quyền với công dân trên trang web tỉnh Cập nhập khi có thông tin  
5 Nhập thông tin lên chuyên mục: Chính quyền với doanh nghiệp trên trang web tỉnh Cập nhập khi có thông tin  
6 Cập nhập văn bản về Covid ở địa phương
http://covid19.quangtri.gov.vn/
Cập nhập khi có thông tin  
7 Cập nhập thông tin lên trang web Văn phòng
http://vpubnd.quangtri.gov.vn/
Cập nhập khi có thông tin  
8 Đăng textlink Cập nhập khi có thông tin  
       

Thông tin thời gian làm việc tại đây Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn