Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Mô tả công việc cá nhân

Ông Nguyễn Văn Hiền

Thứ bảy - 24/05/2014 16:31
Chức vụ: Phó giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hiền

Ông Nguyễn Văn Hiền

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiền Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1970 Dân tộc: Kinh
Chức vụ, vị trí việc làm: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh - Trưởng phòng Quản lý Công báo
Chức danh nghề nghiệp (ngạch) hiện giữ: 01003  
Thâm niên công tác (năm): Tháng 8 năm 2006 Hệ số lương: 3.0
Chuyên ngành đào tạo: Ngành Quản lý xã hội  ​Trình độ đào tạo: Cử nhân

Thông tin thời gian làm việc tại đây 

I. Nhiệm vụ quản lý về Công báo tỉnh
Thực hiện Quản lý, xuất bản, phát hành Công báo theo quy định của: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016; Tổ chức phát hành Công báo in miễn theo quy định tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 28/5/2015.
II.  Nội dung công việc cụ thể
Số
TT
Nội dung công việc
1 Tiếp nhận văn bản:
- Tiếp nhận văn bản chính gửi đăng Công báo, bao gổm tiếp nhận Công văn đính chính nếu có; chọn lọc văn bản cá biệt có chứa QPPL của UBND tỉnh; liên hệ cơ quan ban hành văn bản; tiếp nhận bản ghi điện tử từ mail
- Nhập danh mục thông tin, thuộc tính văn bản gửi đăng Công báo (BM20.01); lưu Danh mục này trong cơ sở dữ liệu Công báo điện tử
2 Nhập file word của các văn bản (nếu chưa có bản ghi điện tử)
3 Lập Danh mục các văn bản đăng Công báo theo biểu mẫu (BM20.03). Duyệt Danh mục các văn bản đề nghị đăng Công báo được lập tại (BM20.03)
4 Kiểm tra, rà soát nội dung các văn bản đăng Công báo đối chiếu giữa nội dung bản chính với nội dung bản ghi điện tử
6 Xử lý văn bản có sai sót trong quá trình tiếp nhận văn bản, đăng Công báo
8 Biên tập Công báo  trên Phần mềm Công báo điện tử
9 Liên hệ Công ty In làm Hợp đồng in Công báo; chuyển file PDF nội dung Công báo đến Công ty In sau khi Biên tập Công báo
10 Đưa dữ liệu Công báo lên Website Công báo điện tử của tỉnh http://congbao.quangtri.gov.vn
11 Tiếp nhận, kiểm tra kết quả in Công báo theo các tiêu chuẩn: chất lượng, số lượng và các quy định khác theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp văn bản đã in có sai sót đề nghị Công ty in xử lý, khắc phục
12 Phát hành Công báo theo danh sách Công báo miễn phí được cấp cho các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt (BM20.05)
13 Kiểm tra hợp đồng in Công báo từ Công ty In chuyển đến; tiếp nhận Biên bản thanh lý hợp đồng
14 Lưu bản gốc các văn bản của cơ quan ban hành gửi đăng Công báo; lưu danh sách cấp Công báo miễn phí
15 Cuối năm, thống kê số lượng văn bản (QPPL và CB); số lượng Công báo được đăng trong năm lập báo cáo gửi Văn phòng Trung tâm tông hợp báo cáo; gửi Văn phòng Chính phủ để phục vụ việc tổng kết tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo
16 Quản lý cơ sở dữ liệu Công báo ĐT; Quản trị hệ thống Phần mềm Công báo điển tử; quản trị Trang Công báo điện tử tỉnh hoạt động 24/24 giờ (Backup dữ liệu)
17 Phối hợp Công ty Syntek Hà Nội nâng cấp chỉnh sử Trang Cộng báo và Phần mềm Công báo ĐT
III. Nhiệm vụ khác
TT Công việc
1 Phụ trách Hành chính - Tổ chức: Giúp Giám đốc về công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, tham mưu hợp đồng công việc và hợp đồng khác; công tác thi đua, khen thưởng, dự thảo các văn bản Trung tâm…
2 Theo dõi thời gian nghỉ đau, ốm, phép các công chức, viên chức Trung tâm
3 Theo dõi vệ sinh Trung tâm
4 Ký các văn bản được Giám đốc ủy quyền
5 Kiểm tra trong và ngoài giờ làm việc tại Trung tâm
IV. Công việc làm thêm
1 Biên tập Công báo (có nhiều văn bản; làm kịp thời gian theo quy định)
2 Cập nhật điểm báo viết về Quảng Trị lên trang http://diembao.quangtri.gov.vn
3 Các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Văn phòng


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chức vụ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn