Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Mô tả công việc cá nhân

Ông Lê Châu Long

Thứ hai - 26/05/2014 08:51
Chức vụ: Giám đốc
Ông Lê Châu Long

Ông Lê Châu Long

Họ và tên: Lê Châu Long Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1971 Dân tộc: Kinh
Chức vụ, vị trí việc làm: Giám đốc  
Chức danh nghề nghiệp (ngạch) hiện giữ:  chuyên viên chính bậc 3  
Thâm niên công tác (năm): 21 năm Hệ số lương: 5.08
Chuyên ngành đào tạo: Vật lý, Công nghệ thông tin, Quản lý công  
Trình độ đào tạo: Cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ  
Thông tin tiếp nhận xữ lý văn bản tại đây 
Thông tin thời gian làm việc tại đây 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT Công việc cụ thể Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể) Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm
1 Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần của Trung tâm   Chương trình, kế hoạch hoạt động  của Trung tâm
 
01 kế hoạch năm; 12 kế hoạch tháng; 52 kế hoạch tuần
2 Xây dựng nguồn kinh phí  của Trung tâm.   Bản dự toán kinh phí hoạt động trong năm của Trung tâm 01 bản  dự toán
3 Điều hành họp xử lý công việc Trung tâm   Các cuộc họp tuần và đột xuất của Trung tâm 60 cuộc họp
4 Duyệt, ký ban hành văn bản, phiếu trình của Trung tâm   Văn bản 160 văn bản
5 Duyệt chi kinh phí của Trung tâm   Phiếu chi 150 phiếu
6 Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh   Các kế hoạch ứng dụng CNTT 03 bản
7 Báo cáo hoạt động tháng, 6 tháng, năm của Trung tâm   Bản báo cáo tình hình hoạt động 19 báo cáo
8 Xây dựng giao diện của trang thông tin điện tử của tỉnh   Giao diện bên ngoài của trang web dành cho công chúng
Giao diện bên trong của trang web dành cho công chức
 
02 giao diện
9 Xây dựng, cập nhật quy trình làm việc.   Các quy trình làm việc của từng công việc thuộc Trung tâm đảm nhận 60 quy trình làm việc
10 Xây dựng mới, bổ sung quy định ứng dụng công nghệ thông tin   Các quy định ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hành chính nhà nước 03  quy định
11 Xét duyệt đăng tin,  bài   Biên tập, cập nhật tin bài  mục Tin tức nổi bật trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Khoảng 500 tin bài
12 Biên tập thông tin cho Trang thông tin điện tử của tỉnh   Biên tập thông tin thuộc các chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của tỉnh 20 chuyên mục
13  Xét duyệt, ký ban hành văn bản của Trung tâm
 
  Các văn bản của Trung tâm ban hành
 
Khoảng  90 văn bản
14 Tiếp nhận, phân xử lý văn bản đến của Trung tâm
 
  Xử lý, chuyển giao các văn bản đến cho các Phòng, cá nhân trong Trung tâm
 
Khoảng  100 văn bản
15 Kiểm tra hoạt động của các phòng, bộ phận trong Trung tâm   Các cuộc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các phòng, bộ phận trong Trung tâm 12 lần
16 Góp ý, chỉnh sửa hệ thống phần mềm: thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm gửi nhận văn bản
 
  Các bản góp ý, chỉnh sửa hệ thống phần mềm: thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm gửi nhận văn bản
 
03 bản
15 Xây dựng hệ thống môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ, công chức của tỉnh   Hệ thống môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ, công chức của tỉnh 01 hệ thống
16 Xây dựng, hoàn thiện phần mềm chát nhắn tin qua mạng (QT-chát) dành cho cán bộ, công chức của tỉnh   Phần mềm chát nhắn tin QT hoạt động ổn định, hiệu quả 01 phần mềm
17 Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Phòng Biên tập   Hoạt động có hiệu quả của Phòng biên tập và các biên tập viên. Theo tình hình thực tế
18 Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác được giao khác
 
  Hoàn thành nhiệm vụ được giao Theo số lượng nhiệm vụ được giao
19 Bổ sung hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cho từng năm hoạt động của Trung tâm   Đề án vị trí việc làm 01 đề án
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn