Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Mô tả công việc cá nhân

Ông Nguyễn Thái Dũng

Thứ năm - 03/04/2014 10:15
Chức vụ: Kế toán
Ông Nguyễn Thái Dũng

Ông Nguyễn Thái Dũng

Họ và tên: Nguyễn Thái Dũng Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 19/04/1981 Dân tộc: Kinh
Chức vụ, vị trí việc làm: Phụ trách kế toán  
Chức danh nghề nghiệp (ngạch) hiện giữ: ………………………………  
Thâm niên công tác (năm): 07 Hệ số lương: 2,72
Chuyên ngành đào tạo: Cao đẵng kế toán - tài chính  
Trình độ đào tạo: Cử nhân  
I.                  CÔNG VIỆC:
STT Công việc cụ thể Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể) Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm
1 2 3 4 5
1 Quản lý, tham mưu công tác tài chính kế toán của Trung tâm     Hoàn thành trong niên độ tài chính
2 Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu, hạch toán tài chính     -
3 Soạn thảo các công văn, tờ trình, chỉ định thầu, thẩm định giá, hợp đồng kinh tế     -
4 Báo cáo, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT     -
5 Báo cáo, quyết toán Đề tài khoa học     -
6 Quản lý tài chính thu, chi từ nguồn thu khác      
7 Quản lý tài chính thu, chi từ nguồn thu dịch vụ      
8 Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế tóan, theo chuẩn mực và chế độ kế toán     -
9 Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.     -
10 Phân tích thông tin, số liệu kế toán; Tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị     -
11 Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật     -
12 Cung cấp thông tin, quản lý công tác giám sát kiểm kê tài sản, kiểm tra, tổ chức bảo quản hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định     -
13 Phổ biến hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thông tư, nghị định hướng dẫn trong đơn vị.     -
14 Lập đầy đủ và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính     -

Thông tin thời gian làm việc tại đây Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chức vụ

Những tin mới hơn