Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Mô tả công việc cá nhân

Bà Nguyễn Thị Vân

Thứ năm - 03/04/2014 10:23
Chức vụ: Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin tổng hợp
Bà Nguyễn Thị Vân

Bà Nguyễn Thị Vân

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 19/7/1984 Dân tộc: Kinh
Chức vụ, vị trí việc làm: Chuyên viên  
Chức danh nghề nghiệp (ngạch) hiện giữ: Kỹ sư  
Thâm niên công tác (năm): 4 năm Hệ số lương: 2.67
Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Tin học  
Trình độ đào tạo: Kỹ sư  
I.                  CÔNG VIỆC:
STT Công việc cụ thể Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể) Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm
1 2 3 4 5
1 Theo dõi tình hình gửi nhận văn bản của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ các đơn vị sử dụng hệ thống. 30% 60 đơn vị hoạt động ổn định  
2 Tập huấn triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước 5% Nội dung ứng dụng CNTT vào hoạt động QLNN 8 đv/năm
3 Cập nhật Thủ tục hành chính lên Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 10% Số thủ tục HC cập nhật theo từng Quyết định ban hành 27 Quyết định/năm
4 Cấu hình hệ thống, người dùng phần mềm QLVB & HSCV cho các đơn vị 30% Số đơn vị được cài đặt 40 đv/năm
5 Cập nhật Thông báo kết luận, Báo cáo kinh tế xã hội, Quyết định, Sao y 10% Số VB được duyệt lên Trang Thông tin điện tử tỉnh 1420 vb/năm
6 Cập nhật VBCĐ ĐH lên trang vbcddh.quangtri.gov.vn 10% Văn bản 1925
7 Cập nhật thông tin lên trang Người dân cần biết, Bộ máy tổ chức 5 Tin 112 tin/năm

Thông tin thời gian làm việc tại đây Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn