Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Quy trình công việc

Quy trình xuất file xml thông tin tiếp nhận và xử lý văn bản của các đơn vị

Thứ năm - 04/09/2014 09:21
 

1. Trên Hệ thống Thông tin dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
 
1 Tần suất theo dõi, thực hiện Theo ngày
2 Thao tác thực hiện  
2.1 Đăng nhập vào Trang Thông tin điện tử tỉnh để vào Hệ thống thông tin dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh  
2.2 Kiểm tra tình hình xuất thông tin tiếp nhận và xử lý văn bản của từng đơn vị  
2.2.1 Đã xuất thông tin  → kết thúc công việc  
2.2.2 Chưa xuất thông tin  
2.2.2.1 Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của đơn vị (tài khoản văn thư) để thực hiện thao tác in sổ công văn đến  
2.2.2.2 Vào máy chủ chứa CSDL phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của đơn vị để kiểm tra file indocfull.doc xem đã xuất thông tin chưa Phòng CNTT cung cấp địa chỉ IP
  + Có thông tin → kiểm tra và theo dõi tình hình xuất file xml trên trang Web (khoảng sau 15 phút) → kết thúc công việc  
3 Trường hợp xảy ra lỗi  
  Lỗi do thao tác in sổ Thực hiện lại thao tác 2.2.2.1
  Trang web không nhận thông tin Liên hệ với Phòng Web để sửa.
  Lỗi phần mềm HSCV Liên hệ với Phòng CNTT để sửa
 
 
2. Trên trang Web http://congchuc.quangtri.gov.vn
 
1 Tần suất xuất file Theo tháng
2 Địa chỉ truy cập  
  Truy cập vào địa chỉ: http://congchuc.quangtri.gov.vn để kiểm tra Kết quả xử lý văn bản của các đơn vị:  
  - Báo cáo số liệu thông tin tiếp nhận và xử lý văn bản của đơn vị
- Báo cáo tình hình xử lý văn bản
- Báo cáo tình hình chậm xử lý văn bản
- Thông tin tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của CBCC trong đơn vị
- Tổng hợp thông tin tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản hàng tháng của Đơn vị
- Tổng hợp thông tin tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản hàng tháng của Đơn vị
- Báo cáo chậm xử lý phiếu trình
- Báo cáo giải quyết công việc
 
3 Thao tác xuất thông tin  
3.1 Đăng nhập vào phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của đơn vị (sử dụng tài khoản tổng hợp) để vào giao diện Báo cáo Nghiệp vụ để xuất các thông tin sau: - Xuất thông tin: Thực hiện sau giờ làm việc hoặc thứ 7, chủ nhật
 
  - Xử lý văn bản
- Chậm xử lý văn bản
- Xử lý phiếu trình
- Chậm xử lý phiếu trình
- Giải quyết công việc
- Hoạt động Chuyên viên (mới)
- Tổng hợp văn bản đi đến
3.2 Vào máy chủ chứa CSDL phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của đơn vị để kiểm tra các file đã xuất (file xml và file .doc). Phòng CNTT cung cấp địa chỉ IP
3.3 Kiểm tra và xóa trang trống, sắp xếp thứ tự hiễn thị… trong các file .doc (nếu cần)  
3.4 Theo dõi tình hình xuất các file xml trên trang Web (khoảng sau 10 – 15 phút)  
  + Đã xuất file xml → kết thúc công việc  
4 Trường hợp xảy ra lỗi  
  Lỗi do thao tác xuất file Thực hiện lại thao tác 3.1
  Trang web không nhận thông tin Liên hệ với Phòng Web để sửa.
  Lỗi phần mềm HSCV Liên hệ với Phòng CNTT để sửa
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn