Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Quy trình công việc

Thống kê quy trình công việc phòng Quản trị Trang thông tin điện tử tỉnh

Thứ sáu - 29/08/2014 09:37
1. Quy trình: Biên tập cập nhật tin bài cho Trang thông tin điện tử tỉnh
a. Biên tập cập nhật tin bài theo lịch công tác tuần
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Căn cứ vào lịch công tác tuần của UBND tỉnh để phân công nhiệm vụ Phạm Mỹ Hạnh Các BTV còn lại Lịch phân công lấy tin bài của các BTV Lịch tuần hoạt động của UBND tỉnh
2 Tham dự các hoạt động của LĐ UBND tỉnh để lấy thông tin BTV   Dữ liệu thô tin, bài, hình ảnh  
3 Viết và biên tập tin, bài, hình ảnh BTV Lê Hữu Nam hỗ trợ biên tập hình ảnh Tin, bài, ảnh  
4 Cập nhật tin, bài, ảnh lên Trang TTĐT tỉnh BTV Nguyễn Thanh Bình Tin bài cập nhật thành công trên Trang TTĐT tỉnh  
5 Duyệt tin bài Lê Châu Long Nguyễn Thanh Bình Tin bài công bố trên Trang TTĐT tỉnh  
 
b. Biên tập cập nhật tin bài theo hoạt động của các đơn vị trong tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Căn cứ lịch công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để lấy thông tin BTV   Lịch phân công lấy tin bài của các BTV Lịch công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh
2 Tham dự các hoạt động để lấy thông tin, hình ảnh BTV   Dữ liệu thô về tin, bài, ảnh  
3 Viết và biên tập tin, bài, ảnh BTV Lê Hữu Nam hỗ trợ biên tập hình ảnh Tin, bài, ảnh  
4 Cập nhật tin, bài, ảnh lên Trang TTĐT tỉnh BTV Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh thành công trên Trang TTĐT tỉnh  
5 Duyệt tin bài, ảnh Lê Châu Long, Phạm Mỹ Hạnh Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh công bố trên Trang TTĐT tỉnh  
 
c. Biên tập cập nhật tin bài từ nguồn văn bản
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Theo dõi, tìm kiếm thông tin từ các nguồn văn bản (Văn bản UBND tỉnh ban hành, văn bản các Sở, ngành, địa phương ban hành, Website Chính phủ… ) BTV   Dữ liệu thô về tin, bài, ảnh Các văn bản hành chính
2 Xử lý, biên tập tin bài và tìm kiếm hình ảnh minh họa BTV Lê Hữu Nam hỗ trợ biên tập hình ảnh Tin, bài, ảnh  
3 Cập nhật tin, bài, ảnh lên Trang TTĐT tỉnh BTV Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh cập nhật thành công trên Trang TTĐT tỉnh  
4 Duyệt tin, bài, ảnh Lê Châu Long Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh công bố trên Trang TTĐT tỉnh  
 
d. Biên tập cập nhật tin bài từ nguồn khác (báo chí, internet,…)
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Tìm kiếm thông tin từ các nguồn báo chí, internet.. BTV   Dữ liệu thô về các thông tin tìm kiếm Các bài báo, tin tức, sự kiện, hình ảnh trên internet,…
2 Biên tập lại các thông tin đã tìm kiếm BTV Lê Hữu Nam hỗ trợ biên tập hình ảnh Tin, bài, ảnh  
3 Cập nhật lên Trang TTĐT tỉnh BTV Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh cập nhật thành công trên Trang TTĐT tỉnh  
4 Duyệt tin bài Lê Châu Long, Phạm Mỹ Hạnh Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh công bố trên Trang TTĐT tỉnh  
 
2. Quy trình: Biên tập cập nhật tin bài của Cộng tác viên cho Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Nhận tin, bài, ảnh từ các CTV gửi đến BTV   Tin, bài, ảnh Tin, bài, ảnh từ các CTV gửi đến
2 Biên tập và cập nhật tin, bài, ảnh của CTV BTV Lê Hữu Nam hỗ trợ biên tập hình ảnh Tin, bài, ảnh  
3 Biên tập và cập nhật tin, bài, ảnh của CTV lên trang TTĐT tỉnh BTV Nguyễn Thanh Bình Cập nhật thành công Tin, bài, ảnh trên Trang TTĐT tỉnh  
4 Duyệt tin, bài Lê Châu Long, Phạm Mỹ Hạnh Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh công bố trên Trang TTĐT tỉnh  
 
3. Quy trình: Duyệt tin bài trên Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Nhận tin, bài, ảnh từ BTV và CTV Lê Châu Long, Phạm Mỹ Hạnh   Tin, bài, ảnh  
2 Kiểm tra tin, bài (lỗi chính tả, câu từ). Trao đổi lại với tác giả trong trường hợp có sai sót Lê Châu Long, Phạm Mỹ Hạnh BTV Tin, bài, ảnh  
3 Duyệt, công bố tin, bài, ảnh lên Trang TTĐT tỉnh Lê Châu Long, Phạm Mỹ Hạnh Nguyễn Thanh Bình Tin, bài, ảnh công bố trên Trang TTĐT tỉnh  
 
4. Quy trình: Kiểm tra và duy trì hoạt động thông suốt của Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Trong giờ làm việc: Kiểm tra định kỳ ít nhất 1 tiếng 1 lần hoạt động ổn định của Trang thông tin điện tử tỉnh Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH và Nhân viên Trung tâm Hoạt động bình thường của Trang thông tin điện tử tỉnh  
2 Ngoài giờ làm việc: Theo dõi tin nhắn báo lỗi sms của hệ thống giám sát mạng về sự cố trên Trang thông tin điện tử tỉnh Hệ thống giám sát mạng,
Nguyễn Thanh Bình
Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH và Nhân viên Trung tâm Hoạt động bình thường của Trang thông tin điện tử tỉnh  
3 Nếu phát sinh lỗi: Xử lý lỗi theo Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH   Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh
 
5. Quy trình: Kiểm tra và duy trì hoạt động thông suốt của các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Trong giờ làm việc: Kiểm tra định kỳ ít nhất 1 tiếng 1 lần hoạt động ổn định của các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Nguyễn Thanh Bình Quản trị mạng của các đơn vị, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH và Nhân viên Trung tâm Hoạt động bình thường của các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác  
2 Ngoài giờ làm việc: Theo dõi tin nhắn báo lỗi sms của hệ thống giám sát mạng về sự cố trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Hệ thống giám sát mạng,
Nguyễn Thanh Bình
Quản trị mạng của các đơn vị, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH và Nhân viên Trung tâm Hoạt động bình thường của Trang TTĐT tỉnh  
3 Nếu phát sinh lỗi: Xử lý lỗi theo Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH   Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
 
6. Quy trình: Kiểm tra và duy trì hoạt động thông suốt của các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ NukeViet
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Trong giờ làm việc: Kiểm tra định kỳ ít nhất 1 tiếng 1 lần hoạt động ổn định của các website Nuke Viet Lê Hữu Nam Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH và Nhân viên Trung tâm Hoạt động bình thường của Website  
2 Ngoài giờ làm việc: Theo dõi tin nhắn báo lỗi sms của hệ thống giám sát mạng về sự cố trên website
(Lấy tên miền dulich.quangtri.gov.vn đăng ký sms cho máy chủ Nukeviet)
Hệ thống giám sát mạng, Lê Hữu Nam
 
Quản trị mạng của các đơn vị, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH và Nhân viên Trung tâm Hoạt động bình thường của Website  
3 Nếu phát sinh lỗi, kiểm tra lại đường truyền hoặc hoạt động của máy chủ
- Nếu đường truyền không thông hoặc máy chủ không hoạt động thì báo cho Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH xữ lý
- Nếu lỗi dịch vụ trên server thì restart apache appsev
- Trường hợp lỗi khác thì phối hợp với phòng CNTT TH cùng xữ lý
Lê Hữu Nam Quản trị mạng của các đơn vị, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH và Nhân viên Trung tâm    
 
7. Quy trình: Backup dữ liệu Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Backup dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng ngay trên server đang hoạt động chính Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH (mở các cổng trong hệ thống LAN của các server) Dữ liệu CSDL và mã nguồn được backup thành công trên server đang hoạt động chính Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore Trang thông tin điện tử tỉnh
2 Đồng bộ dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng về server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH (mở các cổng trong hệ thống mạng riêng ảo của các hệ thống) Dữ liệu CSDL và mã nguồn được đồng bộ thành công trên server đang hoạt động dự phòng Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore Trang thông tin điện tử tỉnh
 
8. Quy trình: Restore dữ liệu Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Restore dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng ngay trên server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Dữ liệu CSDL và mã nguồn được restore thành công trên server đang hoạt động dự phòng Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore Trang thông tin điện tử tỉnh
2 Ngắt toàn bộ hệ thống đang chạy trên server đang hoạt động chính đang có sự cố Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Toàn bộ hệ thống đang chạy trên server đang hoạt động chính đang có sự cố được ngắt hoàn toàn Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore Trang thông tin điện tử tỉnh
3 Chạy lại toàn bộ hệ thống trên server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Toàn bộ hệ thống trên server dự phòng được hoạt động hoàn toàn Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore Trang thông tin điện tử tỉnh
4 Cung cấp các IP và các Port tương ứng trên server hoạt động chính và server hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH IP và các Port Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore Trang thông tin điện tử tỉnh
5 Phân giải tên miền tương ứng từ các IP và các Port trên server hoạt động chính về server hoạt động dự phòng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nguyễn Thanh Bình Tên miền hoạt động trở lại trên server hoạt động dự phòng Hồ sơ phân giải và quản lý tên miền
 6 Kiểm tra hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống trên server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Hệ thống hoạt động ổn định trở lại Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore Trang thông tin điện tử tỉnh
7 Kiểm tra hoạt động ổn định của phân giải tên miền tương ứng từ các IP và các Port trên server hoạt động dự phòng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nguyễn Thanh Bình Tên miền hoạt động trở lại trên server hoạt động dự phòng Hồ sơ phân giải và quản lý tên miền
8 Kiểm tra hoạt động ổn định của xác thực LDAP Nguyễn Thanh Bình, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Nguyễn Thanh Bình Xác thực LDAP bình thường từ máy dự phòng đang hoạt động đến dịch vụ LDAP đang hoạt động IP và Port LDAP
9 Chuyển IP và Port CSDL của server QTChat trỏ về IP và Port của máy chủ dự phòng đang hoạt động Nguyễn Thanh Bình, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Nguyễn Thanh Bình Server QTChat trỏ về IP và Port của máy chủ dự phòng đang hoạt động Hồ sơ quản lý server QTChat, IP và Port của máy chủ dự phòng đang hoạt động
 
9. Quy trình: Backup dữ liệu các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Backup dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng ngay trên server đang hoạt động chính Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH (mở các cổng trong hệ thống LAN của các server) Dữ liệu CSDL và mã nguồn được backup thành công trên server đang hoạt động chính Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
2 Đồng bộ dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng về server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH (mở các cổng trong hệ thống mạng riêng ảo của các hệ thống) Dữ liệu CSDL và mã nguồn được đồng bộ thành công trên server đang hoạt động dự phòng Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
 
10. Quy trình: Restore dữ liệu các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Restore dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng ngay trên server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Dữ liệu CSDL và mã nguồn được restore thành công trên server đang hoạt động dự phòng Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
2 Ngắt toàn bộ hệ thống đang chạy trên server đang hoạt động chính đang có sự cố Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Toàn bộ hệ thống đang chạy trên server đang hoạt động chính đang có sự cố được ngắt hoàn toàn Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
3 Chạy lại toàn bộ hệ thống trên server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Toàn bộ hệ thống trên server dự phòng được hoạt động hoàn toàn Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
4 Cung cấp các IP và các Port tương ứng trên server hoạt động chính và server hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH IP và các Port Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
5 Phân giải tên miền tương ứng từ các IP và các Port trên server hoạt động chính về server hoạt động dự phòng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nguyễn Thanh Bình Tên miền hoạt động trở lại trên server hoạt động dự phòng Hồ sơ phân giải và quản lý tên miền
 6 Kiểm tra hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống trên server đang hoạt động dự phòng Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Hệ thống hoạt động ổn định trở lại Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác, Hồ sơ backup, đồng bộ và restore các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
7 Kiểm tra hoạt động ổn định của phân giải tên miền tương ứng từ các IP và các Port trên server hoạt động dự phòng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nguyễn Thanh Bình Tên miền hoạt động trở lại trên server hoạt động dự phòng Hồ sơ phân giải và quản lý tên miền
8 Kiểm tra hoạt động ổn định của xác thực LDAP Nguyễn Thanh Bình, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Nguyễn Thanh Bình Xác thực LDAP bình thường từ máy dự phòng đang hoạt động đến dịch vụ LDAP đang hoạt động IP và Port LDAP
 
11. Quy trình: Backup dữ liệu các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ NukeViet
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Backup dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng ngay trên server đang hoạt động chính Lê Hữu Nam Nguyễn Thanh Bình, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH CSDL và mã nguồn backup thành công trên server đang chạy  
2 Đồng bộ dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng về server đang hoạt động dự phòng Lê Hữu Nam Nguyễn Thanh Bình, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH CSDL và mã nguồn backup thành công trên server dự phòng  
 
12. Quy trình: Restore dữ liệu các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ NukeViet
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Restore dữ liệu CSDL và mã nguồn bằng tay hoặc tự động theo định kỳ đã xây dựng ngay trên server đang hoạt động dự phòng Lê Hữu Nam Nguyễn Thanh Bình, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH CSDL và mã nguồn được restore tại server dự phòng  
2 Chỉnh sửa cấu hình lại IP, CSDL cho mã nguồn để website chạy được trên server dự phòng Lê Hữu Nam Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Website chạy được trên server dự phòng  
3 Kiểm tra hoạt động ổn định của website trên server dự phòng Lê Hữu Nam Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Ổn định của website  
4 Phân giải tên miền tương ứng từ các IP của các website khi server chính có sự cố Phòng CNTT-TH Phòng CNTT-TH Tên miền hoạt động trở lại trên server hoạt động dự phòng  
 
13. Quy trình: Xuất bản xml hscv từ phần mềm Hồ sơ công việc lên Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Phần mềm HSCV xuất các file xml và file đính kèm Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nguyễn Thanh Bình Các file xml và file đính kèm được xuất ra trên máy HSCV thành công và ổn định  
2 Phân giải các url của các file xml và file đính kèm chuyển cho Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nguyễn Thanh Bình Các url của các file xml và file đính kèm hoạt động chính xác, ổn định  
3 Đọc nội dung file xml HSCV từ các url đã có theo định kỳ Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nội dung file xml HSCV được đọc thành công vào CSDL PostgreSQL của Trang TTĐT tỉnh  
4 Hiển thị nội dung xml HSCV từ CSDL PostgreSQL ra Trang TTĐT tỉnh Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Nội dung xml HSCV từ CSDL PostgreSQL được hiển thị ra Trang TTĐT tỉnh thành công  
 
14. Quy trình: Biên tập tin bài Multimedia (âm thanh, hình ảnh, video, flash,…)
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Tập hợp nội dung cần biên tập tin bài Multimedia Biên tập viên Lê Hữu Nam Nội dung tin bài Multimedia cần biên tập  
2 Biên tập nội dung tin bài Multimedia Lê Hữu Nam Biên tập viên Tin bài Multimedia đã biên tập  
3 Duyệt nội dung tin bài Multimedia Lê Châu Long Phòng QL Trang thông tin điện tử tỉnh Tin bài Multimedia đã được duyệt  
4 Cập nhật tin bài Multimedia trên các Trang TTĐT BTV, Lê Hữu Nam, Nguyễn Thanh Bình Phòng QL Trang thông tin điện tử tỉnh Tin bài Multimedia được cập nhật tin bài lên các Trang TTĐT  
 
15. Quy trình: Cài đặt Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Cài đặt Trang thông tin điện tử tỉnh Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Trang thông tin điện tử tỉnh hoạt động bình thường Hồ sơ quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh
 
16. Quy trình: Cài đặt các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Cài đặt các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Nguyễn Thanh Bình Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác hoạt động bình thường Hồ sơ quản lý các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
 
17. Quy trình: Cài đặt các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ NukeViet
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Copy dữ liệu mã nguồn và CSDL của website lên server chính Lê Hữu Nam Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Dữ liệu mã nguồn và CSDL của website Hồ sơ quản lý website bằng mã nguồn Nukeviet
2 Thêm IP, chèn CSDL trong server máy chủ, cấu hình IP, cấu hình CSDL trong mã nguồn website, để website chạy được trên IP của server Lê Hữu Nam Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Website chạy được trên IP của server Hồ sơ quản lý website bằng mã nguồn Nukeviet
3 Phân giải tên miền theo IP vừa được tạo Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Lê Hữu Nam Tên miền website chạy ra ngoài mạng Internet  
 
18. Quy trình: Cài đặt các bản tin điện tử
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Cài đặt các bản tin điện tử Nguyễn Thanh Bình Lê Hữu Nam, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Các bản tin điện tử hoạt động bình thường Hồ sơ quản lý các bản tin điện tử
 
19. Quy trình: Xử lý phiếu trình trình Lãnh đạo Trung tâm
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Soạn thảo phiếu trình Nhân viên phòng   Phiếu trình  
2 Trình Lãnh đạo phòng thông qua Lãnh đạo phòng Nhân viên phòng Phiếu trình được thông qua  
3 Trình Lãnh đạo Trung tâm Lãnh đạo Trung tâm Lãnh đạo phòng, Nhân viên phòng Phiếu trình được duyệt Phiếu trình đã được thông qua
4 Thực hiện nội dung đã được trình duyệt Các bộ phận, cá nhân liên quan Các bộ phận, cá nhân liên quan Nội dung đã trình duyệt được thực hiện Phiếu trình đã được duyệt
 
20. Quy trình: Cập nhật logo quảng bá, quảng cáo và textlink của các đơn vị trên Trang thông tin điện tử tỉnh
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Thiết kế logo quảng bá, quảng cáo Lê Hữu Nam Nguyễn Thanh Bình Logo quảng bá, quảng cáo Hợp đồng quảng cáo, Công văn hỗ trợ quảng bá
Kiểm tra textlink Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Textlink hoạt động chính xác, an toàn Hợp đồng quảng cáo
2 Cập nhật logo quảng bá, quảng cáo và textlink lên Trang thông tin điện tử tỉnh Nguyễn Thanh Bình Lê Hữu Nam, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Logo quảng bá, quảng cáo và textlink được cập nhật thành công trên Trang thông tin điện tử tỉnh  
3 Kiểm tra hoạt động chính xác của logo quảng bá, quảng cáo và textlink trên Trang thông tin điện tử tỉnh Nguyễn Thanh Bình Lê Hữu Nam, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Logo quảng bá, quảng cáo và textlink được hoạt động chính xác trên Trang thông tin điện tử tỉnh  
4 Kiểm tra định kỳ textlink trên Trang thông tin điện tử tỉnh Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Textlink hoạt động chính xác, đảm bảo an toàn trên Trang thông tin điện tử tỉnh  
5 Gỡ bỏ logo quảng bá khi hết hạn Nguyễn Thanh Bình   Logo quảng bá được gỡ bỏ thành công khỏi Trang thông tin điện tử tỉnh Công văn hỗ trợ quảng bá
Gỡ bỏ logo quảng cáo, textlink khi hết hạn Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Nguyễn Thanh Bình Logo quảng cáo, textlink được gỡ bỏ thành công khỏi Trang thông tin điện tử tỉnh Hợp đồng quảng cáo
 
21. Quy trình: Cập nhật logo quảng bá, quảng cáo và textlink của các đơn vị trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Thiết kế logo quảng bá, quảng cáo Lê Hữu Nam Nguyễn Thanh Bình Logo quảng bá, quảng cáo Hợp đồng quảng cáo, Công văn hỗ trợ quảng bá
Kiểm tra textlink Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Textlink hoạt động chính xác, an toàn Hợp đồng quảng cáo
2 Cập nhật logo quảng bá, quảng cáo và textlink lên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Nguyễn Thanh Bình Lê Hữu Nam, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Logo quảng bá, quảng cáo và textlink được cập nhật thành công trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác  
3 Kiểm tra hoạt động chính xác của logo quảng bá, quảng cáo và textlink trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Nguyễn Thanh Bình Lê Hữu Nam, Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Logo quảng bá, quảng cáo và textlink được hoạt động chính xác trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác  
4 Kiểm tra định kỳ textlink trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Textlink hoạt động chính xác, đảm bảo an toàn trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác  
5 Gỡ bỏ logo quảng bá khi hết hạn Nguyễn Thanh Bình   Logo quảng bá được gỡ bỏ thành công khỏi các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Công văn hỗ trợ quảng bá
Gỡ bỏ logo quảng cáo, textlink khi hết hạn Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Nguyễn Thanh Bình Logo quảng cáo, textlink được gỡ bỏ thành công khỏi các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Hợp đồng quảng cáo
 
22. Quy trình: Cập nhật logo quảng bá, quảng cáo và textlink của các đơn vị trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ NukeViet
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Thiết kế logo quảng bá, quảng cáo Lê Hữu Nam Nguyễn Thanh Bình Logo quảng bá, quảng cáo Hợp đồng quảng cáo, Công văn hỗ trợ quảng bá
Kiểm tra textlink Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Textlink hoạt động chính xác, an toàn Hợp đồng quảng cáo
2 Cập nhật logo quảng bá, quảng cáo và textlink lên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ NukeViet Lê Hữu Nam Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Logo quảng bá, quảng cáo và textlink được cập nhật thành công trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác  
3 Kiểm tra hoạt động chính xác của logo quảng bá, quảng cáo và textlink trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Lê Hữu Nam Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH Logo quảng bá, quảng cáo và textlink được hoạt động chính xác trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác  
4 Kiểm tra định kỳ textlink trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Kỹ thuật của Phòng CNTT-TH, Phòng QL Trang TTĐT tỉnh Textlink hoạt động chính xác, đảm bảo an toàn trên các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác  
5 Gỡ bỏ logo quảng bá khi hết hạn Lê Hữu Nam   Logo quảng bá được gỡ bỏ thành công khỏi các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Công văn hỗ trợ quảng bá
Gỡ bỏ logo quảng cáo, textlink khi hết hạn Cá nhân chịu trách nhiệm liên hệ hợp đồng Lê Hữu Nam Logo quảng cáo, textlink được gỡ bỏ thành công khỏi các Trang thông tin điện tử các đơn vị bằng công nghệ Uportal khác Hợp đồng quảng cáo
 
23. Quy trình: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Tiếp nhận nhiệm vụ do Lãnh đạo Trung tâm giao Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan Công việc được tiếp nhận  
2 Thực hiện công việc Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan Công việc được hoàn thành  
3 Báo cáo kết quả công việc với Lãnh đạo Trung tâm Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan    
 
24. Quy trình: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng giao
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Tiếp nhận nhiệm vụ do Lãnh đạo Văn phòng giao Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan Công việc được tiếp nhận  
2 Thông báo công việc tiếp nhận với Lãnh đạo Trung tâm Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan    
3 Thực hiện công việc Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan Công việc được hoàn thành  
4 Báo cáo kết quả công việc với Lãnh đạo Văn phòng Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan    
5 Thông báo kết quả công việc với Lãnh đạo Trung tâm Bộ phận, Cá nhân được giao việc Bộ phận, Cá nhân liên quan    
 
25. Quy trình: Thực hiện báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm
a. Báo cáo tuần
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Thống kê công việc báo cáo Nhân viên phòng   Báo cáo  
2 Gửi báo cáo cho Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Phòng Nhân viên phòng   Gửi báo cáo thành công trước 9h30 ngày thứ 2 hàng tuần  
3 Lãnh đạo Phòng tổng hợp Báo cáo tuần của Phòng Lãnh đạo Phòng Nhân viên phòng Báo cáo tuần của Phòng Báo cáo tuần của nhân viên Phòng
4 Gửi báo cáo cho Lãnh đạo Trung tâm Lãnh đạo Phòng   Gửi báo cáo tuần của Phòng thành công trước 11h30 ngày thứ 2 hàng tuần  
 
b. Báo cáo tháng
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Thống kê công việc báo cáo Nhân viên phòng   Báo cáo  
2 Gửi báo cáo cho Lãnh đạo Phòng Nhân viên phòng   Gửi báo cáo thành công trước ngày 10 hàng tháng  
3 Họp phòng để đánh giá xếp loại Lãnh đạo Phòng Nhân viên phòng Báo cáo công việc tháng và xếp loại của Phòng trước ngày 15 hàng tháng Báo cáo tháng của nhân viên Phòng
4 Gửi báo cáo đánh giá xếp loại cho Trung tâm Lãnh đạo Phòng   Báo cáo công việc tháng và xếp loại của Phòng  
 
c. Các báo cáo định kỳ khác
Bước Mô tả Bộ phận – Cá nhân phụ trách Bộ phận – Cá nhân phối hợp Đầu ra sản phẩm Tài liệu liên quan
1 Thống kê công việc báo cáo Nhân viên phòng   Báo cáo  
2 Gửi báo cáo cho Lãnh đạo Phòng Nhân viên phòng   Gửi báo cáo thành công đúng thời hạn yêu cầu của Phòng  
3 Lãnh đạo Phòng tổng hợp Báo cáo của Phòng Lãnh đạo Phòng Nhân viên phòng Báo cáo của Phòng Báo cáo của nhân viên Phòng
4 Gửi báo cáo cho Lãnh đạo Trung tâm Lãnh đạo Phòng   Gửi báo cáo thành công đúng thời hạn yêu cầu của Trung tâm  

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn