Mô tả công việc

Trang nhất » Mô tả CV » Quy trình công việc

Quy trình họp tuần tại Trung tâm Tin học tỉnh

Thứ hai - 20/04/2015 10:44
 
1. Công tác chuẩn bị báo cáo
1.1 Các Phòng tổng hợp và gửi báo cáo kết quả công việc (theo mẫu) cho Lãnh đạo Trung tâm, Văn phòng qua email trước 8h sáng thứ 2 hàng tuần.
2 Họp Ban lãnh đạo Trung tâm (GĐ và các PGĐ): 8h sáng thứ 2 hàng tuần.
3 Thời gian họp Trung tâm: 9h sáng thứ 2 hàng tuần.
Văn phòng sẽ thông báo thời gian họp cho các thành viên tham dự nếu thời gian có thay đổi khác.
3 Địa điểm: Trung tâm Tin học tỉnh
4 Thành phần tham dự: GĐ, các PGĐ, TP, các PP, KT, VP
5 Trình tự họp tuần
5.1 Người chủ trì (Lãnh đạo Trung tâm) nêu nội dung cuộc họp
5.2 Văn phòng thông tin tóm tắt nội dung cuộc họp lần trước
5.3 Nhiệm vụ các viên chức dự họp:
  - Báo cáo kết quả công việc thực hiện trong tuần
  + Thực hiện xong
  + Chưa hoặc đang thực hiện: nêu rõ nguyên nhân và thời gian dự kiến hoàn thành
  + Lỗi công việc xảy ra trong tuần, trong đó nêu rõ nguyên nhân, cách khắc phục và hướng giải quyết (nếu có)
  - Đề xuất, kiến nghị (nếu có)
  - Kế hoạch công việc tuần tới
5.4 Các thành viên dự họp phát biểu ý kiến thảo luận
5.5 Chủ trì cuộc họp kết luận, cho ý kiến chỉ đạo
6 Sau cuộc họp
6.1 Văn phòng ghi chép, hoàn thiện Biên bản họp và gửi cho tất cả các viên chức trong Trung tâm thông qua Phần mềm QLVB và HSCV
6.2 Các viên chức có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao trong Biên bản họp
6.3 Theo dõi, đôn đốc các viên chức triển khai thực hiện công việc theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm (các Trưởng Phòng, Văn phòng phối hợp)
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn