Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá xếp loại A, B, C tháng 5/2015 của Phòng CNTT-Tổng hợp

Thứ hai - 15/06/2015 08:02
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 05/BB-TTTH

BIÊN BẢN

Đánh giá công tác tháng 5 năm 2015

 
Thời gian: vào lúc 15h30’, ngày 12 tháng 6 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                  Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 5 năm 2015; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá của phòng Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
- Chỉ đạo, phối hợp cài đặt máy chủ ảo cho các đơn vị sử dụng PM QLVB và HSCV
- Chuyển máy chủ vào Trung tâm THDL VDC3 – Đà Nẵng, cài đặt cấu hình hệ thống;
- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy chủ tại VDC3
- Đảm bảo thời gian làm việc
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn;
- Theo dõi và hỗ trợ tình hình GNVB của các đơn vị sử dụng PM QLVB và HSCV;
- Tham gia tập huấn tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh
- Theo dõi hệ thống xml trong trang dành cho CC, VC của tỉnh.
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Theo dõi và quản trị hệ thống Thư điện tử tỉnh.
- Theo dõi hệ thống CSDL theo dõi của CP và TTgCP
Trong tháng còn tồn tại:
1. Chuyển sai OU, người dùng không đăng nhập được (OU TRiệu Phong nhưng chuyển nhầm qua OU Cam Lộ)
2. Ldap rớt cuối tuần, không kiểm soát được lỗi, để Lãnh đạo gọi đt nhắc nhở
B B
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn.
- Cài đặt máy ảo cho các đơn vị sử dụng PM QLVB và HSCV
- Chuyển máy chủ vào Trung tâm THDL VDC3 – Đà Nẵng
- Chưa hoàn thành việc cài đặt Domain mạng Lan VP (Lãnh đạo Trung tâm nhắc nhở)
B B
5 Nguyễn Thái Dũng Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Có phản ánh của khách hàng làm dịch vụ V/v thực hiện nhiệm vụ kỷ thuật (thay mực in)
B B
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao A A
 
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
                    Thư ký                                                           Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                                      Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn