Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá ABC phòng Quản lý Công báo - tháng 02/2015

Thứ ba - 24/03/2015 09:29

                          TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        PHÒNG QL CÔNG BÁO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                      Đông Hà, ngày 20 tháng 3  năm 2015 

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 02/2015
 
Thời gian: vào lúc 9h30 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2015, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 02 năm 2015.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trung tâm Tin học tỉnh, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 02 năm 2015 như sau:
1. Tiêu chí đánh giá xếp loại A, B, C
- Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của cấp trên;
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định;
- Thực hiện đúng các quy định về chế độ báo cáo, bảo đảm tính chính xác, đúng thời gian quy định;
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế Trung tâm và của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; giữ gìn và bảo vệ của công, thực hiện đúng chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật;
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Ý thức xây dựng mối đoàn kết và sự ổn định của Trung tâm;
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn thể.
2. Bản thân từng cá nhân tự kiểm điểm và tự nhận xếp loại (Theo tiêu chí đánh giá ở phần 1):
TT HỌ VÀ TÊN XẾP LOẠI
1 Đ/c Nguyễn Văn Hiền A
2 Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương A
3 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn A
3. Kết quả Phòng đánh giá và nhất trí 100%:
TT HỌ VÀ TÊN KẾT LUẬN
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
1 Đ/c Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định;
- Không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan;
- Chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên;
- Tham gia tích cực các phong trào đoàn thể.
A
2 Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương - Hoàn thành công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định;
- Không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan;
- Chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên;
- Tham gia tích cực các phong trào đoàn thể.
A
3 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Hoàn thành công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định;
- Không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan;
- Chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên;
- Tham gia tích cực các phong trào đoàn thể.
A
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                          

                                   

                  Nguyễn Văn Hiền                                              Nguyễn Thị Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn