Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá ABC phòng CNTT-TH - tháng 02/2015

Thứ sáu - 27/03/2015 08:18
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BB-TTTH

                                                   BIÊN BẢN
                           Đánh giá công tác tháng 2 năm 2015

 
Thời gian bắt đầu: vào lúc 15h30’ giờ ngày 23 tháng 3 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng - Lâm Công Tuấn
Thư ký: Phó phòng - Nguyễn Thị Vân
I. Nội dung cuộc họp:
1. Ông Lâm Công Tuấn đọc bản tiêu chí, đánh giá xếp loại.
2. Đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá của phòng Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
 
A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
 
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
 
A A
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
 
A A
5 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao  A A
6 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc được giao
- Chưa đảm bảo thời gian làm việc (nghỉ ốm)
B B
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao A A
 
 
Biên bản này được đọc cho lãnh đạo phòng nghe, thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.     
                    Thư ký                                                                       Chủ trì
 
             Nguyễn Thị Vân                                                         Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn