Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng Công báo đánh giá xếp loại A, B, C tháng 3/2015

Thứ hai - 13/04/2015 10:53
BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 03/2015
 
Thời gian: vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2015, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 03 năm 2015.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTTH  ngày 26/3/2015 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 03 năm 2015 như sau:

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Không có lỗi xảy ra trong trong công việc mình đảm nhận;
- Chấp hành sự phân công, điều động của Lãnh đạo Trung tâm;
A
2 Nguyễn Thị
Thùy Dương
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Không có lỗi xảy ra trong trong công việc mình đảm nhận;
- Chấp hành sự phân công, điều động của Lãnh đạo Trung tâm;
 
A
3 Nguyễn Thị
Thanh Nhàn
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Không có lỗi xảy ra trong trong công việc mình đảm nhận;
- Chấp hành sự phân công, điều động của Lãnh đạo Trung tâm;
 
A
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.
              CHỦ TỌA                                                                THƯ KÝ                                                                                                                
        Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn