Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá ABC phòng CNTT-TH - tháng 03/2015

Thứ hai - 13/04/2015 05:05
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 03/BB-TTTH


                                                     BIÊN BẢN
                             Đánh giá công tác tháng 3 năm 2015
 
Thời gian bắt đầu: vào lúc 15h00’ giờ ngày 13 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn      Chức vụ: Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                  Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại.
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá của phòng Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao. A A
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
 
A A
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
 
A A
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
 
A A
5 Nguyễn Thái Dũng Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao
- Cần nâng cao tay nghề và chuyên môn hơn nữa để đáp ứng các yêu cầu trong công tác
B B
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao A A
 
 
Biên bản này được đọc cho lãnh đạo phòng nghe, thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 55 phút cùng ngày.                 
                        Thư ký                                                               Chủ trì
 
                  Nguyễn Thị Vân                                               Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn