Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá ABC phòng CNTT-Tổng họp - tháng 4/2015

Thứ hai - 11/05/2015 08:35
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
Số: 03/BB-TTTH

                                BIÊN BẢN

           Đánh giá công tác tháng 4 năm 2015

 
Thời gian: vào lúc 15h30’, ngày 08 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Công Tuấn                 Chức vụ: Trưởng phòng
Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân                                       Chức vụ: Phó phòng
I. Nội dung cuộc họp:
Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2015; bình bầu ABC cho các thành viên thuộc phòng
1. Ông Lâm Công Tuấn thông qua bản tiêu chí, đánh giá xếp loại
2. Lãnh đạo phòng  cùng đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp

TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá của phòng Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao
- Ký 01 hợp đồng về Cài đặt, sử dụng PM HSCV (Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đông Hà)
- HSCV Sở Nông nghiệp chạy chậm
Nguyên nhân: Trên máy chủ cài đặt nhiều đơn vị
Khắc phục: Cài đặt sang máy chủ khác để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định
B B
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- PM HSCV Sở Nông nghiệp chạy chậm
 + Theo dõi chưa chặt chẽ
B B
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
 
A A
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- HSCV Sở Nông nghiệp chạy chậm
Nguyên nhân: Máy chủ cài đặt nhiều đơn vị; Theo dõi chưa chặt chẽ
B B
5 Nguyễn Thái Dũng Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao A A
6 Trịnh Minh Quyết - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao A A
7 Trương Công Minh - Hoàn thành công việc được giao A A
 
 
Biên bản này được lãnh đạo phòng thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
                    Thư ký                                                           Chủ trì
 
       Nguyễn Thị Vân                                                      Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn