Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá xếp loại A, B, C tháng 5/2015 của Phòng Quản lý Công báo

Thứ hai - 08/06/2015 07:59

              TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           PHÒNG QL CÔNG BÁO                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                           Đông Hà, ngày 08 tháng 6 năm 2015 

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 5 NĂM 2015
 
 
Thời gian: vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 08 tháng 6 năm 2015, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 5 năm 2015.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTTH  ngày 26/3/2015 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 5 năm 2015 như sau:
 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Về thời gian làm việc: Đảm bảo thời gian làm việc
A
2 Nguyễn Thị Thùy Dương - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Cập nhập textlink.
- Cập nhập Thủ tục hành chính.
- Rà soát các Thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh.
Loại B  với lý do: Nghỉ phép 3,5 ngày chăm con ốm.
B
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Hoàn thành tốt công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Về thời gian làm việc: Đảm bảo thời gian làm việc
A

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                                                              

        Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn