Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Đánh giá ABC phòng Quản lý Công báo - tháng 4/2015

Thứ sáu - 08/05/2015 15:18

                         TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        PHÒNG QL CÔNG BÁO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                    
                                                                                                                                            Đông Hà, ngày 08 tháng 5 năm 2015
 
                                                                                          BIÊN BẢN
                                                             HỌP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 4/2015
 
Thời gian: vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 08 tháng 5 năm 2015, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B và C trong tháng 4 năm 2015.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
               Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTTH  ngày 26/3/2015 của Trung tâm Tin học tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá xếp loại A, B, C hàng tháng của Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp đánh giá xếp loại A, B, C trong tháng 4 năm 2015 như sau:
 
TT Họ và tên Nội dung đánh giá, kết quả Đánh giá của Trưởng Phòng
1 Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Có sai sót 01 lỗi trong quá trình biên tập Công báo;
- Về thời gian làm việc: Có nghỉ phép 01 ngày.
B
2 Nguyễn Thị Thùy Dương - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Có sai sót 01 lỗi trong quá trình biên tập Công báo;
- Cập nhập textlink.
- Về thời gian làm việc: Có nghỉ phép 5,5 ngày.
B
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao.
- Có sai sót 01 lỗi trong quá trình biên tập Công báo;
- Về thời gian làm việc: Có nghỉ phép ½ ngày.
B
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

           CHỦ TỌA                                                         THƯ KÝ                                                                                                   

        Nguyễn Văn Hiền                                     Nguyễn Thị Thùy Dương

Tác giả bài viết: Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn