Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Bình xét ABC Phòng CNTT-Tổng hợp tháng 01/2015

Thứ sáu - 06/02/2015 15:34
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
 PHÒNG TỔNG HỢP - CNTT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   Số: 01/BB-TTTH

                                                          BIÊN BẢN
                                Đánh giá công tác tháng 01 năm 2015
 
Thời gian bắt đầu: vào lúc 15h30’ giờ ngày 5 tháng 01 năm 2015
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - CNTT
Thành phần tham dự: Trưởng phòng, Phó phòng Phòng Tổng hợp - CNTT
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng - Lâm Công Tuấn
Thư ký: Phó phòng - Nguyễn Thị Vân
I. Nội dung cuộc họp:
1. Ông Lâm Công Tuấn đọc bản tiêu chí, đánh giá xếp loại.
2. Đánh giá xếp loại của viên chức Phòng CNTT - Tổng hợp
TT Họ và tên Nội dung đánh giá Đánh giá của phòng Kết luận
1 Lâm Công Tuấn - Hoàn thành công việc được giao.
- Đảm bảo thời gian làm việc
- Công tác quản lý phòng chưa chặt chẽ dẫn đến các thành viên trong phòng chưa phát huy hết khả năng
A B
2 Nguyễn Thị Vân - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Chưa đảm bảo thời gian làm việc, thỉnh thoảng đi muộn
B B
3 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Chưa đảm bảo thời gian làm việc, thỉnh thoảng đi muộn
B B
4 Dương Nguyễn Xuân Hiếu - Hoàn thành công việc chuyên môn và các nhiệm vụ được giao
- Chưa đảm bảo thời gian làm việc, thỉnh thoảng đi muộn
- Thiếu chủ động trong công việc
B B
5 Trịnh Minh Quyết - Đảm bảo thời gian làm việc
- Chưa tập trung trong công tác chuyên môn
- Cần bồi dưỡng về công tác chuyên môn, kỹ thuật phục vụ công việc
(trong tháng đã làm mất dữ liệu của khách hàng)
 C C
6 Nguyễn Thái Dũng - Hoàn thành công việc được giao
- Thỉnh thoảng đi muộn
- Cần chủ động hơn trong công việc.
B B
7 Trương Công Minh - - Hoàn thành công việc được giao
- Cần tham gia tích cực hơn nữa các công việc khác của Trung tâm
 
B B
 
Biên bản này được đọc cho lãnh đạo phòng nghe, thống nhất và gửi cho các viên chức của phòng được biết.
           Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.                
                        Thư ký                                                                         Chủ trì
 

       Nguyễn Thị Vân                                                             Lâm Công Tuấn
 
Nơi nhận:
- GĐ, Phó GĐ Trung tâm;
- CC, VC TT Tin học tỉnh;
- Lưu: phòng CNTTTH.
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn