Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 1 năm 2015

Thứ hai - 09/02/2015 15:03
         TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
THÁNG 1 NĂM 2015
          Thời gian: 10h ngày 05 tháng 02 năm 2015
          Địa điểm: phòng họp 305 VP UBND tỉnh Quảng Trị.
          Thành phần: - Toàn thể nhân viên Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh gồm 6 đồng chí
                   Vắng mặt:    - 0
          Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng
          Thư ký: Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh
          Nội dung: Họp bình xét, đánh giá kết quả công việc và xếp loại thi đua tháng 1 năm 2015
 
Tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại:
- Hàng tháng, phòng họp đánh giá hiệu quả công việc, ý thức chấp hành kỷ luật của các nhân viên trong phòng, sau khi bình xét phân loại lao động theo các tiêu chí thì gửi kết quả báo cáo lên Lãnh đạo Trung tâm Tin học tỉnh.
- Bình xét thi đua xếp loại theo các mức A, B, C, D dựa theo các tiêu chí:
+ Chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Trung tâm
+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được phân công (chất lượng, hiệu quả), đảm bảo thời gian và sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả
+ Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của Trung tâm, của cơ quan
+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
+ Ý thức xây dựng mối đoàn kết và sự ổn định của Trung tâm
+ Tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn thể
+ Tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm
 
Kết quả công việc hoàn thành và đánh giá xếp loại:
 
stt Họ và tên Kết quả Tồn tại Đánh giá Xếp loại
1.       Nguyễn Thanh Bình ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Trên Trang TTĐT tỉnh:
+ Cập nhật textlink
+ Gỡ bỏ thông tin PageRank
+ Gỡ bỏ các logo quảng cáo đã hết hạn
+ Cập nhật các logo quảng cáo mới
+ Cập nhật các logo hỗ trợ quảng bá của các tỉnh thành và soạn thảo công văn trả lời
+ Cập nhật liên kết của Thông báo lịch cắt điện và Dự báo thời tiết của Mục Người dân cần biết
+ Cập nhật lại file flash Sơ đồ phòng làm việc của Trụ sở UBND tỉnh trên bản tin điện tử
+ Cài đặt lập trình xây dựng nội dung tra cứu indocfull của 37 đơn vị cho các tài khoản Lãnh đạo VP và Lãnh đạo Trung tâm
·   Phân tích, thiết kế, chỉnh sửa các yêu cầu mới trên bản tin xã Cam Nghĩa và hướng dẫn sử dụng
·   Cài đặt lập trình xây dựng giao diện chào năm mới trên website huyện Cam Lộ
·   Tham gia trực cơ quan dịp Tết dương lịch 2015 theo Quyết định phân công của Trung tâm.
·   Tham gia xây dựng nội dung trong Đề án Tin học Sở Tài chính
·   Làm việc với Phòng Kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh về chuyên mục “Quản lý quá trình sản xuất chương trình”. Phân tích yêu cầu của chuyên mục “Quản lý quá trình sản xuất chương trình”, trao đổi với Phòng Kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh về các yêu cầu đã phân tích
·   Làm việc với Sở Ngoại vụ về góp ý kỹ thuật đối với Trang TTĐT của Sở
·   Phối hợp với Phòng CNTT-TH:
+ Cung cấp địa chỉ email cho BCH Công đoàn Viên chức tỉnh
+ Hoàn thành báo cáo khảo sát của Sở TTTT
+ Lập dự toán bản tin điện tử huyện Đakrông
·   Hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2015 của Phòng, bổ sung thống kê công việc Phòng, thống kê công việc cá nhân phụ trách, quy trình xử lý công việc Phòng, kế hoạch thực hiện công tác năm của Phòng
·   Thanh lý chuyển khoản đối với 2 hợp đồng của huyện Cam Lộ
·   Tham gia tập luyện văn nghệ với Chi đoàn chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan
  Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có liên hệ ký kết các hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm. A
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Bài: 6
·   Tin: 18
·   Ảnh: 23
·   Duyệt tin KNTT: 36
·   Biên tập và cập nhật 1 tin của Cộng tác viên
·   Liên hệ 3 hợp đồng quảng cáo
  Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có liên hệ ký kết các hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm. A
3.       Lê Hữu Nam ·   Thiết kế banner xuân cho website huyện Cam Lộ
·   Hỗ trợ thiết kế Kỷ yếu cho Đảng ủy khối cơ quan tỉnh
·   Đăng Thông báo Thi tuyển Thành viên hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lên trang nguongdancanbiet.quangtri.gov.vn
·   Chỉnh sữa banner, hướng dẫn quản trị website huyện Đakrông cho QT mạng của Huyện
·   Thiết kế banner dự án sông Nhùng trên trang Quảng Trị
·   Đăng banner liên kết công báo lên các website đã thiết kế
·   Đăng các hợp đồng textlink lên các website
·   Đăng 2 video giới thiệu về khu kinh tế tỉnh lên website BQL khu Kinh tế và web dautu.quangtri.gov.vn
·   Liên hệ với BQL khu kinh tế để nâng cấp website BQL khu Kinh tế
  Khối lượng công việc bình thường, không có các công việc nổi bật B
4.       Trần Hồng Hà ·   Bài: 10
·   Tin: 28
·   Ảnh: 52
·   Tham gia Đoàn công tác dự Hội đàm về công tác biên giới cắm mốc tại Salavan (Lào)
  Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian làm việc nhưng so với những nhân viên khác trong Phòng vẫn không có gì nổi trội. B
5.       Trần Vân Anh ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Bài: 8
·   Tin: 21
·   Ảnh: 31
·   Biên tập và cập nhật 3 tin của Cộng tác viên
·   Liên hệ hợp đồng quảng cáo với 3 đơn vị
·   Tham gia tập luyện văn nghệ với Chi đoàn chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan
  Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có liên hệ ký kết các hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm. A
6.       Nguyễn Tiến Nhất ·   Bài: 7
·   Tin: 30
·   Ảnh: 42
·   Tham gia Lễ phát động Hưởng ứng năm ATGT 2015 do Tỉnh đoàn phát động
·   Tham dự chương trình "Hoa dâng mộ Liệt sĩ" do Tỉnh đoàn phát động
·   Tham gia tập luyện văn nghệ với Chi đoàn chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan
  Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian làm việc nhưng so với những nhân viên khác trong Phòng vẫn không có gì nổi trội. B
 
          Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Lưu.
CHỦ TỌA
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình
THƯ KÝ
 
 
 
 
Phạm Thị Mỹ Hạnh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn