Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh - Đánh giá xếp loại công việc tháng 2 năm 2015

Chủ nhật - 15/03/2015 15:59
         TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL TRANG TTĐT TỈNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 
BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
THÁNG 2 NĂM 2015
          Thời gian: 10h ngày 09 tháng 03 năm 2015
          Địa điểm: phòng họp 305 VP UBND tỉnh Quảng Trị.
          Thành phần: - Toàn thể nhân viên Phòng Quản lý Trang thông tin điện tử tỉnh gồm 6 đồng chí
                   Vắng mặt:    - 0
          Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng
          Thư ký: Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh
          Nội dung: Họp bình xét, đánh giá kết quả công việc và xếp loại thi đua tháng 2 năm 2015
 
Tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại:
- Hàng tháng, phòng họp đánh giá hiệu quả công việc, ý thức chấp hành kỷ luật của các nhân viên trong phòng, sau khi bình xét phân loại lao động theo các tiêu chí thì gửi kết quả báo cáo lên Lãnh đạo Trung tâm Tin học tỉnh.
- Bình xét thi đua xếp loại theo các mức A, B, C, D dựa theo các tiêu chí:
+ Chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Trung tâm
+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được phân công (chất lượng, hiệu quả), đảm bảo thời gian và sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả
+ Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của Trung tâm, của cơ quan
+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
+ Ý thức xây dựng mối đoàn kết và sự ổn định của Trung tâm
+ Tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn thể
+ Tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm
 
Kết quả công việc hoàn thành và đánh giá xếp loại:
 
stt Họ và tên Kết quả Tồn tại Đánh giá Xếp loại
1.       Nguyễn Thanh Bình ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Trên Trang TTĐT tỉnh:
+ Cập nhật textlink
+ Gỡ bỏ logo quảng cáo đã hết hạn
+ Cập nhật logo quảng cáo mới
+ Cập nhật logo quảng cáo chúc mừng năm mới
+ Cập nhật câu khẩu hiệu Chúc mừng năm mới
+ Cập nhật banner Chúc mừng năm mới
+ Cập nhật logo hỗ trợ quảng bá của Hà Tĩnh
+ Cập nhật câu khẩu hiệu Chúc mừng năm mới
+ Bỏ thuộc tính nổi bật của Tin tức nổi bật trong CSDL
+ Thay đổi link của mục Giá cả thị trường trong chuyên mục Người dân cần biết
+ Bổ sung chức năng: Lưu thời gian cập nhật tin và lưu nội dung tin gốc của chuyên mục Tin tức nổi bật
·   Phân tích yêu cầu của chuyên mục “Quản lý quá trình sản xuất chương trình”
·   Chủ trì hoàn thiện:
+ Thống kê công việc Phòng
+ Quy trình xử lý công việc Phòng
+ Kế hoạch công tác năm
+ Dự kiến kế hoạch thực hiện công tác năm
+ Thống kê công việc cá nhân phụ trách
·   Cập nhật video mới trên giao diện chúc mừng năm mới của website huyện Cam Lộ
·   Cài đặt phần mềm Bản tin điện tử cho Tỉnh Savannakhet
·   Hợp đồng, thanh lý Giao diện chúc mừng năm mới 2015 trên website huyện Triệu Phong
·   Tham gia trực Tết theo Quyết định của Trung tâm
·   Cùng với Chi đoàn tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng
·   Tổ chức lao động vệ sinh khu mộ nhận chăm sóc và dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9
  Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có liên hệ ký kết các hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm, tổ chức và tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể. A
2.       Phạm Thị Mỹ Hạnh ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Bài: 3
·   Tin: 9
·   Ảnh: 14
·   Duyệt tin KNTT: 32
·   Liên hệ 2 hợp đồng quảng cáo
·   Tham gia trực Tết theo Quyết định của Trung tâm
·   Tham gia lao động vệ sinh khu mộ nhận chăm sóc và dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9
Chậm báo cáo công tác tuần Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, có liên hệ ký kết các hợp đồng quảng cáo tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Trung tâm, có tham gia hoạt động đoàn thể A
3.       Lê Hữu Nam ·   - Thiết kế banner, thiệp chúc xuân trên trang web huyện Triệu Phong
·   - Thiết kế banner cổng thông tin Hà Tĩnh lên trang Quảng Trị
·   - Thiết kế chuyên mục Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
·   - Thiết kế các logo quảng cáo xuân 2015 trên trang web Quảng Trị gồm: Xăng dầu QT, Vietcombank, huyện Gio Linh, Bảo Việt, huyện Hướng Hóa.
·   - Thiết kế banner xuân 2015 trên trang website tỉnh Quảng Trị
·   Tham gia trực Tết theo Quyết định của Trung tâm
·   Tham gia lao động vệ sinh khu mộ nhận chăm sóc và dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9
Chậm báo cáo công tác tuần Hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc,  khối lượng công việc bình thường, không có các công việc nổi bật, có tham gia hoạt động đoàn thể. B
4.       Trần Hồng Hà ·   Bài: 6
·   Tin: 10
·   Ảnh: 24
·   Biên tập và cập nhật 2 tin, 1 ảnh của Cộng tác viên
·   Tham gia Đoàn công tác và đưa tin tại tỉnh Salavan (Lào)
·   Tham gia trực Tết theo Quyết định của Trung tâm
·   Tham gia lao động vệ sinh khu mộ nhận chăm sóc và dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9
Chậm báo cáo công tác tuần Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian làm việc nhưng so với những nhân viên khác trong Phòng vẫn không có gì nổi trội, có tham gia hoạt động đoàn thể B
5.       Trần Vân Anh ·   Học Trung cấp LLCT-HC tại trường CT Lê Duẫn
·   Bài: 3
·   Tin: 15
·   Ảnh: 22
·   Tham gia trực Tết theo Quyết định của Trung tâm
·   Đưa tin bài hoạt động vào dịp Tết Nguyên đán
·   Cùng với Chi đoàn tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng
·   Tham gia lao động vệ sinh khu mộ nhận chăm sóc và dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9
Chậm báo cáo công tác tuần Vừa tham gia học TC LLCT tại trường Lê Duẫn, vừa hoàn thành tốt các công việc được giao, đảm bảo thời gian làm việc, tổ chức và tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể. A
6.       Nguyễn Tiến Nhất ·   Bài: 6
·   Tin: 20
·   Ảnh: 30
·   Tham gia trực Tết theo Quyết định của Trung tâm
·   Đưa tin bài hoạt động vào dịp Tết Nguyên đán
·   Cùng với Chi đoàn tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng
·   Tham gia lao động vệ sinh khu mộ nhận chăm sóc và dâng hương tại Nghĩa trang LSQG Đường 9
Chậm báo cáo công tác tuần Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian làm việc, tham gia đầy đủ hoạt động đoàn thể. A
 
          Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10 cùng ngày.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Phòng QL Trang TTĐT tỉnh;
- Lưu.
CHỦ TỌA
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình
THƯ KÝ
 
 
 
 
Phạm Thị Mỹ Hạnh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn