Trang nhất » HĐ công chức » Kết quả Đánh giá xếp loại công việc hằng tháng của các Phòng

Phòng Quản lý Công báo: Bình xét A, B, C tháng 01/2015

Thứ năm - 05/02/2015 10:06
BIÊN BẢN
HỌP BÌNH BẦU XẾP LOẠI A, B, C THÁNG 01/2015
 
Thời gian: vào lúc 9 giờ ngày 04 tháng 02 năm 2015, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp bình bầu xếp loại A, B và C trong tháng 01 năm 2015.
Địa điểm: Phòng Quản lý Công báo
Thành phần tham dự: viên chức phòng Quản lý Công báo
Chủ trì cuộc họp: Trưởng phòng Nguyễn Văn Hiền.
I. Nội dung cuộc họp:
Thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trung tâm Tin học tỉnh, Phòng Quản lý Công báo tổ chức họp bình bầu xếp loại A, B và C trong tháng 01 năm 2015 như sau:
1. Tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại A, B, C
- Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của cấp trên;
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định;
- Thực hiện đúng các quy định về chế độ báo cáo, bảo đảm tính chính xác, đúng thời gian quy định;
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế Trung tâm và của cơ quan VP UBND tỉnh, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; giữ gìn và bảo vệ của công, thực hiện đúng chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật;
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Ý thức xây dựng mối đoàn kết và sự ổn định của Trung tâm;
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn thể.
2. Bản thân từng cá nhân tự kiểm điểm và tự nhận xếp loại:

TT HỌ VÀ TÊN XẾP LOẠI
1 Đ/c Nguyễn Văn Hiền A
2 Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương A
3 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn A
3. Kết quả Phòng bình xét và nhất trí 100%:
TT HỌ VÀ TÊN KẾT LUẬN
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
1 Đ/c Nguyễn Văn Hiền - Hoàn thành công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.
- Không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan
A
2 Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương - Hoàn thành công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.
- Không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan
A
3 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Hoàn thành công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.
- Không vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan
A
Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày.

                CHỦ TỌA                                                                   THƯ KÝ                                                                                          

                                   

        Nguyễn Văn Hiền                                                  Nguyễn Thị Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn