Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác

Thời gian Địa điểm Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
8/7
S
 
  Đi công tác Đ/c Long
C      
 
Thứ 3
9/7
S      
C   Đưa tin: Họp giải quyết vướng mắc theo đề xuất của Cty Tập đoàn AE Đ/c Nhất
P.Hòa Bình Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Công Thương Đ/c Hạnh
Thứ 4
10/7
 
S      
C P.Hòa Bình Đưa tin: Họp bàn về công tác quản lý đất rừng Đ/c Nhất
Thứ 5
11/7
S   Đưa tin: Hội nghị gia ban công tác Mặt trận, đoàn thể Đ/c Hà
P. Thạch Hãn Đưa tin: Họp HĐ xét giải thưởng công nhân, VC, LĐ tiêu biểu Đ/c Hạnh
Sở NN Đưa tin: Khai mạc HN triển khai xây dựng OCOP Đ/c Nhất
P.Hiền Lương HNTT công bố kết quả tổng điều tra dân số - Đưa tin (VA)
- Kỹ thuật (Hiếu)
C P. Thạch Hãn Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với các ngành Đ/c Nhất
  Đưa tin: Viếng các NTLS và Thành Cổ QT Đ/c Hà
 
Thứ 6
12/7
 
 
 
S   Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Đoàn Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đ/c Hà
C      
Thứ 7
13/7
    Đưa tin: Khởi công xây dựng Đề thờ vua Hàm Nghi tại Di tích Tân Sở Đ/c Hà
    KẾ HOẠCH CHUNG  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Tìm hiểu, cập nhật CSDL, trao đổi kỹ thuật về phần mềm KTXH
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị