Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 17/2 đến ngày 21/2/2014

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
 
     Quảng Trị, ngày 17 tháng 2  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 17/2 đến ngày 21/02/2014)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 09/9
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường CĐSP tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với các ngành liên quan và Trung tâm KH Bắc trung bộ về kế hoạch sử dụng đất” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự bàn giao tại Công ty Xổ số kiến thiết” BTV Vân Anh
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức đi kiểm tra đường Hải An - Hải Khê” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Ban Giám đốc Phân viện Đại học Huế” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tình hình sử dụng đất ở TP Đông Hà” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 18/2
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“PCT Mai Thức dự họp Hội đồng KHCN tỉnh“                                         BTV Mỹ Hạnh
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện tỉnh” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Tập đoàn CN Cao su Việt Nam” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan về hồ sơ nâng cấp Cửa khẩu La Lay” BTV Tiến Nhất
Thứ Tư, ngày 19/2
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động và triển khai kế hoạch 2014 tại Viễn thông Quảng Trị” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Ban QL KKT về các dự án đầu tư trong kế hoạch 2014 tại Ban” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Thứ trưởng Bộ TNMT về triển khai dự án BCC” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính đi khảo sát cùng đoàn Bộ TNMT về triển khai dự án BCC” BTV Tiến Nhất
Thứ Năm, ngày 20/2
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức dự khởi công Nhà máy MDF tại KCN Quán Ngang” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính họp BCĐ thực hiện Nghị định của Chính phủ về chi trả dịch vụ môi trường rừng” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Bộ NN&PTNT về kế hoạch sử dụng đất của Trung tâm KH Bắc Trung bộ” BTV Tiến Nhất
Thứ Sáu, ngày 21/2
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH