Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 07/7 đến ngày 12/7/2014

 
Thời gian Nội dung Người thực hiện
Thứ 2, ngày 07/7/2014
Sáng Đưa tin: CT đi kiểm tra một số dự án đầu tư đang triển khai PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Đội Cắm mốc BTV Tiến Nhất
Học Sơ cấp lý luận chính trị (đến 9/7) PP Thùy Dương
10h họp Trung tâm GĐ, các PGĐ, TP, PP, KT
Chiều Làm việc tại Trung tâm Viên chức
Thứ 3, ngày 08/7/2014
Sáng 8h đưa tin: Hội nghị trực tuyến về Thi đua - Khen thưởng – P307 PP Mỹ Hạnh
9h đưa tin: Lễ khởi công Trường Tiểu học Lao Bảo do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tài trợ BTV Hồng Hà
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra dự án BCC tại Hướng Hóa BTV Tiến Nhất
Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Công ty Cấp nước và XD về tiến độ CPH BTV Vân Anh
Chiều Đưa tin: Kiểm tra dự án BCC tại Đakrông BTV Tiến Nhất
  14h làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh GĐ, PGĐ Lâm Công Tuấn, TP Thanh Bình, PP Tuyết Hạnh
Thứ 4, ngày 09/7/2014
Sáng Đưa tin: Các PCT thông qua và hoàn thiện các văn bản trình HĐND tỉnh trình HĐ BTV Hồng Hà
7h đưa tin: PCT Mai Thức tiễn đoàn công tác  của Bộ Xây dựng, 8h họp thẩm định vốn cho các đề án PP Mỹ Hạnh
Chiều 15h đưa tin:  CT làm việc với Hội Người cao tuổi BTV Hồng Hà
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân chính làm việc với Trung tâm Quan trắc kỹ thuật môi trường về các công trình xây dựng bãi rác tập trung tại một số địa phương BTV Tiến Nhất
Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BTV Vân Anh
14h đưa tin: CT và PCT Mai Thức kiểm tra QL 1 với Đoàn BT Đinh La Thăng PP Mỹ Hạnh
Thứ 5, ngày 10/7/2014
Sáng Đưa tin:
- CT kiểm tra một số cơ sở sản xuất của Trung tâm Giống cây trồng
- Hội nghị Liên hiệp các Hội Khoa  học Kỹ thuật tỉnh
BTV Tiến Nhất
Đưa tin: Hội nghị trực tuyến công tác Dân vận tại P307 BTV Hồng Hà
Đưa tin: PCT Mai Thức kiểm tra QL 1 với Đoàn BT Đinh La Thăng PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Công ty May  Hòa Thọ BTV Vân Anh
Chiều 15h đưa tin: PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Sở Ngoại vụ về Hội nghị Phi Chính phủ nước ngoài BTV Hồng Hà
Đưa tin: PCT Mai Thức tiếp Tập đoàn Hoài Nam - Hoài Bắc PP Mỹ Hạnh
Thứ 6, ngày 11/7/2014
Sáng 9h làm việc với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ GĐ, các PGĐ, TP, PP Tuyết Hạnh, BTV Vân Anh
  8h đưa tin: Hội nghị báo cáo viên - tại Tỉnh ủy BTV Hồng Hà
Chiều Đưa tin: Lễ ký kết thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện 1200 NM PP Mỹ Hạnh
Thứ 7, ngày 12/7/2014
  Đưa tin: Lễ khánh thành nâng cấp NTLS Đường 9 BTV Vân Anh