Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
22/6
S Học lớp chuyên viên chính (cả tuần) Hạnh
C    
Thứ 3
23/6
S Đưa tin: PCT Hoàng Nam tiếp xã giao Tổng lãnh sự Cu Ba tại TP Hồ Chí Minh; Làm việc với TT Hành động quóc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (p Hòa Bình)
Đưa tin: TXCT tại Đakrông Nhất
C Đưa tin: TXCT tại Hướng Hóa Nhất
Thứ 4
24/6
S Đưa tin: HN Tỉnh ủy
Đưa tin: Chương trình phát thanh “Điểm hẹn hòa bình trên vùng đất lửa” Nhất
C Đưa tin: Họp TVTU; TXCT tại Gio Linh Nhất
Thứ 5
25/6
S Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Nhất
Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với TBT Tạp chí Tri Ân
C Liên hệ đưa tin hoạt động của PCT TT Hà Sỹ Đồng tại Hà Nội Nhất
Thứ 6
26/6
S Đưa tin: HN điển hình tiên tiến ngành giáo dục
C    
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Tìm hiểu HSCV mới
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo tỉnh
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT